Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Spotkanie prezesów kół z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF

21 maja 2022 roku, o godz. 10:00, w Klubie Osiedlowym Krąg w Poznaniu (ul. Dmowskiego 37) rozpoczęło się spotkanie prezesów kół z Zarządem Okręgu Wiel­ko­pol­skiego PZF. Wśród gości honorowych znależli się były prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF i Członek Honorowy PZF — Bogumił Ciesielski oraz Regionalny koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Poznaniu — Anna Plewa-Śróda.


Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu

Prezes Ryszard Prange poinformował zebranych o działalności Okręgu Wiel­ko­pol­skiego w ciągu minionego roku, od Walnego Zebrania w czerwcu 2021 roku. Następnie dyplomy Zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego odebrali koledzy uhono­ro­wani tym wyróżnieniem przez Walne Zebranie w 2021 roku. Wręczono też odznaczenia związkowe.


Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu

Ostatnim punktem spotkania była interesująca prelekcja kol. Zbigniewa Ma­cie­jew­skiego z koła Poznań-Miasto pod tytułem „Stemple i datowniki nadawcze urzędów pocztowych Poznań (Posen) 1915–1920”, powstała na bazie jego eksponatu, nagrodzonego na Okręgowej Wystawie Filatelistycznej „Centralny Okręg Przemysłowy — his­toria polskiego przemysłu zbrojeniowego 1936–1939” Koszalin 2022 medalem złotym (81 pkt.).


Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu Spotkanie z prezesami kół Okręgu
Spotkanie z prezesami kół Okręgu