Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu

Gostyńska wystawa filatelistyczna w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim: 5–29 lutego 2024 r.


W dniach od 5 do 29 lutego 2024 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu czynna była wystawa filatelistyczna „105. rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”. Okolicznościowe eksponaty zaprezentowano na 30 ekranach wystawowych. Wystawę zorganizowali: Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu.

Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek, 5 lutego. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, Mirosław Żywicki – przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, Krystyna Hejnowicz – radna Rady Miejskiej w Gostyniu, Marek Banaszak – prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Monika Bielka – właścicielka salonów meblowych „Mirage”, Paweł Karolczak – wiceprezes Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Andrzej Wawrzyniak – emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski.

Gości powitał Robert Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu. Formalnego otwarcia ekspozycji dokonał Andrzej Dudek – prezes Koła PZF w Gostyniu. Na wstępie poinformował o genezie, przygotowaniach i problemach z przygotowaniem wystawy. W 2023 roku gostyńscy filateliści planowali bowiem zorganizować dwie imprezy — w październiku, związaną z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i w grudniu, z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niestety, z powodu opóźnień związanych z renowacji gablot wystawowych, musiano zmienić zamierzenia. Zdecydowano się ostatecznie na przygotowanie ekspozycji powstańczej w lutym 2024 roku, uzupełniając wystawę o kilka gablot poświęconych Mikołajowi Kopernikowi.

Ważnym elementem otwarcia wystawy było wręczenie pamiątkowych dyplomów instytucjom i osobom, które pomogły w organizacji przedsięwzięcia. Wręczył je prezes gostyńskiego Koła PZF. Stosowne podziękowania otrzymali: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Salony Meblowe „Mirage”, Stacje paliw Stanisław Markowski oraz Monika Bielka, Marek Banaszak, Robert Czub, Dariusz Szymański – naczelnik Urzędu Pocztowego Gostyń Poznański 1, Sławomir Tomków – Urząd Pocztowy w Lesznie (projektant kasownika i opracowanie znaczków spersonalizowanych). Spośród członków Koła wyróżniono: Ewę Jankowiak, Andrzeja Świdurskiego, Lucjana Pawlaczyka, Kazimierza Wołodźkę.

Na okolicznościowej wystawie swoje eksponaty zaprezentowali: Andrzej Dudek (Koło PZF w Gostyniu) – „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, „Przesyłki pocztowe z okresu przejściowego z lat 1919-1921”, „Cenzury na przesyłkach pocztowych z kresu Powstania Wielkopolskiego”; Stefan Petriuk (prezes Klubu Zbieraczy Polskich Znaczków Pocztowych Związku Niemieckich Filatelistów) – „Poczta w zachodniej Polsce w latach 1919-1920” oraz Stefan Wolniewicz (Koło PZF w Gostyniu) – „Mikołaj Kopernik na znakach pocztowych świata”.


Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024

Organizatorzy wystawy opracowali oraz zwrócili się do Poczty Polskiej o wydanie trzech kartek beznominałowych (dwustronnych) poświęconych dowódcom powstańczym na ziemi gostyńskiej: Stefanowi Eitnerowi (1886-1937) – dowódcy kompanii gostyńskiej (na odwrocie Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Parku Miejskim przy ulicy Strzeleckiej w Gostyniu), Ignacemu Talarczykowi (1889-1945) – dowódcy kompanii boreckiej (na odwrocie tablice pamiątkowe kuc czci Powstańców Wielkopolskich w Sanktuarium na Zdzieżu, na Ratuszu w Borku Wielkopolskim), Leonowi Włodarczakowi (1887-1919) – dowódcy kompanii mieszanej (na odwrocie pomnik w lesie pod Trzebanią, upamiętniający zabójstwo dwóch polskich oficerów w 1919 roku). Wymienieni dowódcy pojawili się też na znaczkach spersonalizowanych („MójZnaczek”). Ponadto na wniosek Koła PZF w Gostyniu Poczta Polska wydała i stosowała datownik okolicznościowy o treści: „105 rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, wystawa filatelistyczna w Muzeum w Gostyniu, 16.02.2024 Gostyń Poznański 1”. Wystawie towarzyszył okolicznościowy informator przygotowany i zredagowany przez Roberta Czuba i Andrzeja Dudka.


Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024
Wystawa Gostyń 2024 Wystawa Gostyń 2024

tekst: Andrzej Dudek
fot.: Robert Czub