Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu

Opłatek u gostyńskich filatelistów


Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2022 rozpoczęli od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 19 stycznia w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Gośćmi spotkania byli m.in.: Ryszard Prange – prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu, ksiądz prałat Artur Przybył, Monika Bielka – właścicielka salonów meblowych Mirage w Gostyniu, Krzysztof Doliński – właściciel firmy transportowej Dol-Trans-Tour w Gostyniu, Robert Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu.

Uczestnicy spotkania w Gostyniu

Po powitaniu gości Andrzej Dudek, prezes gostyńskich filatelistów przedsta­wił program spotkania, następnie po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem, zaprezen­tował sprawozdanie z działalności Koła PZF w Gostyniu za rok 2021. Przypomniał, że miejscowi fi­la­teliści w ubiegłym roku zorganizowali Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy­borcze Koła. Zarząd nie zmienił się, zaś korekty miały miejsce wyłącznie w składzie Komisji Rewizyjnej.

Od 7 do 22 sierpnia 2021 roku w Domu Katolickim pw. św. Józefa w Gostyniu czynna była niekonkursowa wystawa filatelistyczna „Gostyń 2020 – 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 150 rocznica śmierci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Rok 2020 – rokiem 70-lecia Polskiego Związku Filatelistów”. Patronat nad imprezą objął Henryk Monkos – prezes Zarządu Głównego PZF w Warszawie. Powołano też komitety honorowy i organizacyjny. Na ich czele stanęli odpowiednio: ksiądz kanonik Grzegorz Robaczyk, proboszcz parafii farnej w Gostyniu, i Andrzej Dudek.

Na 125 ekranach wystawowych i 7 gablotach poziomych swe eksponaty zaprezentowało 19 filatelistów z kół w Gostyniu, Głogowie, Koszalina, Częstochowy, Katowic, Trzcianki, Śremu, MKF Borek Wielkopolski, MKF Świebodzice, Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. Organizatorami wystawy byli: Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II, parafia pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, Urząd Pocztowy Gostyń Poznański 1 oraz Zarząd Główny PZF w Warszawie. Była to pierwsza w 2021 roku impreza filatelistyczna z udziałem publiczności.

W dniach od 6 do 12 września gostyńscy filateliści zorganizowali wspólnie z gronem sympatyków kolejną wycieczkę po Dolnym Śląsku. Do działalności wystawienniczej powrócono z końcem roku. Wspólnie z Muzeum w Gostyniu zorganizowano w sali wystaw czasowych pokaz filatelistyczny „Powstanie Wielkopolskie na znakach pocztowych”. Imprezę przygotowano z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielko­polskiego. Wystawa czynna była od 8 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Na 28 ekranach wystawowych swe eksponaty zaprezentowali: Andrzej Dudek i Stefan Wolniewicz, obaj z Koła PZF w Gostyniu, Stefan Petriuk, Klub Zbieraczy Polskich Znaczków Pocztowych Związku Niemieckich Filatelistów oraz Grzegorz Kaniewski ze Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. O imprezie informowały szeroko lokalne media. Relacje pojawiły się także w TVP 3 Poznań i Radiu Poznań. Podczas spotkania opłatkowego Ryszard Prange oraz Andrzej Dudek wręczyli pamiątkowe dyplomy wystawcom oraz osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji grudniowego pokazu.

Podczas opłatka Ryszard Prange, reprezentujący Okręg Wielkopolski PZF wręczył wszystkim obecnym drobne upominki filatelistyczne oraz podziękował gostyńskim filatelistom za działalność w 2021 roku. Podkreślił, że mimo pandemii zorganizowano dwie wspaniałe imprezy. Podziękował sponsorom za wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych. Inni goście także z uznaniem wyrażali się o dotychczasowej działalności gostyńskiego Koła PZF i zaangażowaniu członków.

Prezes Koła poinformował zebranych o planach na 2022 rok. Jako najważniejsze uznano jednogłośnie obchody jubileuszu 65-lecia powstania gostyńskiego Koła PZF, lecz ze względu na pandemię koronawirusa trudno dokładnie ustalić termin (planowane maj-czerwiec). Również wrześniowy wyjazd na Dolny Śląsk połączony z VI spotkaniem filatelistów u „Michałka” w Opawie jest uzależniony od sytuacji pandemicznej.

Gostyńscy filateliści serdecznie podziękowali za wsparcie Koła w 2021 roku, zaś goście pogratulowali członkom Koła aktywności i życzyli wszystkim zdrowia, pomyślności i realizacji zamierzeń w 2022 roku

Andrzej Dudek
Fot. Robert Czub