Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz filatelistyczny w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”
Poznań, 10 lutego 2024 roku

Plakat pokazu

10 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W trakcie spotkania obejrzeć było można pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce oraz wysłuchać prelekcji o kryptoznaczkach, kryptoklaserach i kryp­to­filatelistyce. Całość przygotowali członkowie Koła Miej­skie­go PZF w Lesznie, a spotkanie poprowadził jego prezes: Lech Woźny.


Program spotkania składał się z następujących punktów:
  1. Prezentacja pierwszych kryptoznaczków wydanych przez Pocztę Polską.
  2. Definicja krypto­znacz­ka.
  3. Emisja kryptoznaczków Poczty Polskiej w 2023 roku (krypto­znacz­ki na świecie i w Europie, sklep filatelistyczny).
  4. Kryptoklaser (przykłady).
  5. Forum społeczno­ścio­we (DISCORD).
  6. Praktyczne ćwiczenie — założenia kryptoklasera, zaimportowania kryptoznaczka, dla chętnych praktyczna pomoc w założeniu własnego kryptoklasera oraz zaimportowania kryptoznaczka.
  7. Plan emisji w pierwszym kwartale 2024 roku.
  8. Wymiana doświadczeń na temat filatelistyki oraz kryptofilatelistyki.
  9. Pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce.

W trakcie spotkania wyjaśnień udzielali i swoje klasery kryptoznaczków zaprezentowali także Bartosz Bizukojć, Krzysztof Miedziński i Grzegorz Tuliszka.

Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym można było ostemplować specjalnie wydane z tej okazji kartki beznominałowe i walory typu MójZnaczek okolicznościowym datownikiem, a także zaopatrzyć się w inne wydawnictwa pocztowe.
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n89-n8902


Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
fot. Mieczysław Rożek i Jacek Wierzbicki