Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz filatelistyczny w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”
Poznań, 13 stycznia 2024 roku

13 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W trakcie spotkania obejrzeć było można pokaz eksponatu Ryszarda Prange „Raport o ko­szykówce” oraz wysłuchać opowieści autora o tym jak eksponat powstawał oraz w jaki sposób przedstawił w nim swoją ukochaną grę. Przy okazji można było się dowiedzieć wielu interesujących informacji na temat tej dyscypliny sportu.

Datownik okolicznościowy Plakat pokazu

Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym można było ostemplować specjalnie wydane z tej okazji kartki beznominałowe i walory typu MójZnaczek okolicznościowym datownikiem, a także zaopatrzyć się w inne wydawnictwa pocztowe.

Pojawiła się też ekipa Ratajskiej Telewizji Kablowej, która całe zdarzenie filmowała, a na końcu przeprowadziła wywiad z Ryszardem Prange.
Do obejrzenia tutaj: https://youtu.be/YsLTbSk56S4?si=qVbDagbp6h1LQWm9 (od 9:58 min.).


Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
fot. Jacek Wierzbicki i Mieczysław Rożek