Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz filatelistyczny w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”
Poznań, 14 października 2023 roku

14 października 2023 roku odbyło się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „„Na Skarpie””. W trakcie spotkania obejrzeć było można pokaz fragmentów filatelistycznej kolekcji Marii i Dionizego Danielewiczów „Jan Paweł II na znaczkach świata”, zorganizowany z okazji 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym można było nabyć wydaną z tej okazji kartkę pocztową i ostemplować ją okolicznościowym datownikiem.


Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
Pokaz w ODK „Na Skarpie” Pokaz w ODK „Na Skarpie”
fot. Ryszard Prange i Jacek Wierzbicki