Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz filatelistyczny znaczków Poczty Polskiej i tzw. Poczty Podziemnej
w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz w rocznicę Sierpnia '80
Gdańsk, 31 sierpnia–8 września 2023 roku

Od 31 sierpnia do 8 września 2023 roku w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbywał się pokaz filatelistyczny znaczków Poczty Polskiej i tzw. Poczty Podziemnej w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz w rocznicę Sierpnia '80, na którym zaprezentowano zbiór Tadeusz Stańczyka „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”. Do udziału w wystawie zaproszono filatelistów z Polski, którzy specjalizują się w temacie poświęconym Janowi Pawłowi II.

Uważam, że jest to wysoki poziom filatelistyki tematycznej; — ocenił wystawiane zbiory pomysłodawca i organizator wystawy Ryszard Rusiłowicz, który w czasie stanu wojennego był kolporterem znaczków tzw. Poczty Podziemnej. Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla stwierdził, że prezentacja zbiorów w Sali BHP jest kontynuacją wystawy „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”, dokumentującej relacje „Solidarności” z papieżem Janem Pawłem II, która trwała od marca do maja 2023 r. w Gdańsku. Cieszę się, że prezentujemy wystawę w dniu święta „Solidarności”, czyli w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. (…) Nie byłoby „Solidarności” bez Ojca Świętego Jana Pawła II — mówił Dośla.

Wystawę odwiedziło dużo zwiedzających. W wyniku ich głosowania najlepszym zbiorem wybrano „Drogę Karola Wojtyły do Watykanu” Tadeusz Stańczyka.


Pokaz w Gdańsku 2023 Pokaz w Gdańsku 2023
Pokaz w Gdańsku 2023 Pokaz w Gdańsku 2023
Pokaz w Gdańsku 2023 Pokaz w Gdańsku 2023
Pokaz w Gdańsku 2023 Pokaz w Gdańsku 2023
fot. Jerzy Czarnecki (Głogów)