Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Nowa frankatura mechaniczna Klubu „Frankotyp”

Frankatura mechaniczna z okazji Światowego Tygodnia Szczepień

Frankatura mechaniczna, Łódź 58

Ogólnopolski Klub Zbie­ra­czy Frankatur Mecha­nicznych „FRANKOTYP” im. Tadeusza Ham­pla będzie stosował na­kład­kę okolicznościową na ma­szy­nę frankująca z okazji Światowego Tygodnia Szczepień. Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające wirusa podczas wakcynacji. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,30 zł/szt., lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6,30 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,80 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na eR-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,80 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 20.04.2022 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
„FRANKOTYP”
skr. poczt. 325
90-950 Łódź 1

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 20.04.2022 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej. Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp. Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.


Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk