Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz filatelistyczny w Poznaniu

Pokaz filatelistyczny z okazji
100-lecia klubu sportowego KKS Lech Poznań

21 marca 2022 roku w holu urzędu pocztowego Poznań 2, w obecności przedstawicieli Poczty Polskiej i poznańskich filatelistów, otwarto pokaz filatelistyczny zorganizowany w związku z obchodami 100-lecia klubu sportowego KKS Lech Poznań. Fragment kolekcji Piotra Danielewicza „Piłka nożna na znaczkach pocztowych świata” przedstawił jego dziadek, Dionizy Danielewicz.


Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022 Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022
Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022 Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022
Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022 Pokaz filatelistyczny w Poznaniu, marzec 2022