Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Nowa frankatura mechaniczna Klubu „Frankotyp”

Frankatura mechaniczna z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2022 r.

Frankatura mechaniczna, Łódź 58

Ogólnopolski Klub Zbie­ra­czy Frankatur Mecha­nicz­nych „FRANKOTYP” im. Tadeusza Hampla z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca, przedstawiającą Jezusa, wraz z Urbi Et Orbi papieża Jana Pawła II, wygłoszonym w Wielkanoc 1982 r. Przewidziana jest również z tej okazji koperta okolicznościowa, na której przedstawiono obraz „Ostatnia Wieczerza” autorstwa Leonardo da Vinci, namalowany w latach 1495–1498. Każdy kto chce, by jego korespondencja z życzeniami została ostemplowana i wysłana do jego bliskich, może nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 z kartkami z życzeniami w środku lub same zaadresowane kartki z życzeniami, które będą włożone w koperty ozdobne, oraz wpłacić na konto należność 4,30 zł za każde ofrankowanie okolicznościową nakładką listem zwykłym na białej zwykłej kopercie, 6,30 zł za ofrankowanie na kopercie okolicznościowej i 7,80 zł za ofrankowanie listem poleconym. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,80 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 30.03.2022 r. Frankatura mechaniczna jest alternatywą dla znaczków pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych zwykłymi stemplami dziennymi lub wirnikami z liniami falistymi, stosowanymi na WER-ach. Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
„FRANKOTYP”
skr. poczt. 325
90-950 Łódź 1

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty. Ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 30.03.2022 r. Zamówienie można składać listownie lub na mail blaszczyk26@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub mailem. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane, ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej. Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp. Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.


Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk