Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Druga internetowa prelekcja z cyklu: Wielkopolskie spotkania szkoleniowe

Prezentacja Ryszarda Prange „Badania tematyczne walorów”
(22 września 2020 r.)

29 września 2020 roku odbyła się druga wirtualna (internetowa) prelekcja filatelistyczna, podczas której Ryszard Prange przedstawił swoją prezentację „Plan eksponatu tematycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu”, w której omówił 54 przykładowe plany eksponatów wystawców polskich i zagranicznych, pokazując ich zalety, wady i możliwości ewentualnej korekty. W wydarzeniu tym wzięło udział co najmniej 34 uczestników z Polski i jeden z zagranicy — Słowak Vojtech Jankovič.

Następne spotkanie tego typu we wtorek, 20 października, o godz. 17:30.


Fragment pokazu - zrzut ekranu Fragment pokazu - zrzut ekranu
Fragment pokazu - zrzut ekranu Fragment pokazu - zrzut ekranu
Fragment pokazu - zrzut ekranu Fragment pokazu - zrzut ekranu
Fragment pokazu - zrzut ekranu Fragment pokazu - zrzut ekranu
Fragment pokazu - zrzut ekranu Fragment pokazu - zrzut ekranu