Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Pierwsza internetowa prelekcja z cyklu: Wielkopolskie spotkania szkoleniowe

Prezentacja Ryszarda Prange „Badania tematyczne walorów”
(22 września 2020 r.)

22 września 2020 roku odbyła się pierwsza w Polsce wirtualna (internetowa) prelekcja filatelistyczna, podczas której Ryszard Prange przedstawił swoją prezentację „Badania tematyczne walorów”, w której poruszył m.in. kwestie związane z problematyką właściwego tematycznie wykorzystania toponomastyki (nazw miejscowości np. na datownikach pocztowych) i perfinów. Wzięło w niej udział 20 uczestników z Polski i jeden z zagranicy — Słowak Vojtech Jankovič, wybitny wystawca (złote medale na wystawach światowych) i sędzia tematyczny FIP. Daje to nadzieję na rozruszanie życia filatelistycznego mimo problemów z pandemią.

Prelekcja ta zainaugurowała nowy cykl, nazwany Wielkopolskimi spotkaniami szkoleniowymi, którego konieczność wynika z panującego na całym świecie zagrożenia koronawirusem i ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Następne spotkanie już we wtorek, 29 września, o godz. 17:30, z prezentacją na temat „Plan eksponatu tematycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu”.


Fragment pokazu - zrzut egranu Fragment pokazu - zrzut egranu
Fragment pokazu - zrzut egranu Fragment pokazu - zrzut egranu
Fragment pokazu - zrzut egranu Fragment pokazu - zrzut egranu
Fragment pokazu - zrzut egranu Fragment pokazu - zrzut egranu
Fragment pokazu - zrzut egranu Fragment pokazu - zrzut egranu