Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Opłatek u gostyńskich filatelistów

Opłatek w Gostyniu 2020

Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2020 rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 7 stycznia w sali salonów meblowych „Mirage” w Gostyniu. Gośćmi spotkania byli m.in. ksiądz prałat Artur Przybył, Monika Bielka - właścicielka salonów meblowych „Mirage”, Robert Czub - dyrektor Muzeum w Gostyniu, Marek Komorowski - właściciel drukarni „Real” w Gostyniu, Krzysztof Doliński - właściciel firmy transportowej „Dol-Trans-Tour” w Gostyniu.

Opłatek w Gostyniu 2020

Po powitaniu gości Andrzej Dudek, prezes gostyńskich filatelistów, przedstawił program spotkania, a następnie — po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem — zaprezentował sprawozdanie z działalności Koła PZF w Gostyniu w roku 2019. Przypomniał, że miejscowi filateliści w styczniu minionego roku zorganizowali wyjazd do Brodnicy koło Śremu na uroczystości 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i odsłonięcia pomnika poświęconego powstańcom ziemi brodnickiej. Od lutego Koło organizuje spotkania filatelistów w nowym lokalu — w salce firmy „Mirage„ w Gostyniu. W kwietniu zorganizowaliśmy dwudniowy wyjazd do Koszalina na KWF „100. rocznica zwycięstwa powstania wielkopolskiego” Koszalin 2019. Członkowie Koła włączyli się też w organizację wystawy 100-lecie powrotu filipinów na Świętą Górę oraz 400-lecia ustanowienia sanktuarium pod wezwaniem Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim.

Opłatek w Gostyniu 2020

W dniach od 9 do 15 września zorganizowaliśmy wraz z grupą sympatyków wycieczkę po Dolnym Śląsku i północnych Czechach. W imprezie uczestniczyli również filateliści z Głogowa, Częstochowy oraz dwie osoby z Australii. Naszymi przewodnikami byli filateliści z Kamiennej Góry. Było to III spotkanie filatelistów „U Michałka” w Opawie 2019. W miesiącach październik-grudzień rozpoczęliśmy działania związane z planowaną organizacją wystaw z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i 70-lecia Polskiego Związku Filatelistów.

Opłatek w Gostyniu 2020

Podczas spotkania opłatkowego omówiliśmy plan działalności Koła na rok bieżący. Niżej podpisany poinformował zebranych, że został powołany Komitet Organizacyjny wystawy niekonkursowej o zasięgu krajowym „100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II — rok 2020 rokiem 70-lecia Polskiego Związku Filatelistów”. Wystawa zostanie zorganizowana w dniach 18–24 maja 2020 roku w Domu Katolickim przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu. Drugą imprezą będzie wystawa zorganizowana w gostyńskim Muzeum w miesiącu grudniu, a poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Podczas spotkania goście z uznaniem wyrażali się o dotychczasowej działalności gostyńskiego Koła PZF i zaangażowaniu członków w różne przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta i regionu.

Gostyńscy filateliści serdecznie podziękowali za wsparcie Koła w 2019 roku, zaś goście pogratulowali członkom Koła aktywności i życzyli wszystkim zdrowia, także pomyślności i realizacji zamierzeń w 2020 roku.


Tekst: Andrzej Dudek
Fot.: Robert Czub