Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Informacja z organizacji i przebiegu Poczty Balonowej zorganizowanej z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”

5 października 2018 roku w Poznaniu zorganizowana została „Poczta BALONOWA” z okazji XXII OWF „Poznań 2018”. Organizatorami „Poczty Balonowej” byli:

 • Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu,
 • Koło PZF w Lesznie,
 • Leszczyński Klub Balonowy,
 • Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
 • Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Biura Filatelistyki w dniu 10 sierpnia 2018 r. (lot balonu planowany na dzień 04.10.2018 r. ze względu na złą pogodę odbył się 05.10.2018 roku). Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano 502 przesyłki w tym:

 • przesyłek poleconych: 52 szt.
 • przesyłek nierejestrowanych: 450 szt. z czego:
  • przesyłek krajowych: 362 szt.,
  • przesyłek zagranicznych: 88 szt. (m.in. Francja, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Chiny, Tajwan, Australia).

Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Balonową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „POCZTA BALONOWA XXII OWF/Poznań 2018 04.10.2018 Poznań 2” a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przez pracownice Poczty Barbarę Ziętkowską i Katarzynę Kokocińską sporządzono odsyłkę listową, którą w dniu 5.10.2018 r. wraz z ładunkiem pocztowym przekazano Lechowi Woźnemu, upoważnionemu przez Biuro Filatelistyki w celu przewiezienia „Pocztą Specjalną Balonową” oraz przekazania jej do Urzędu Pocztowego będącego najbliżej miejsca lądowania.


Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Ładunek pocztowy o godz. 6:00 z rąk pracownika UP Poznań 2 odbiera Lech Woźny w towarzystwie członków Koła PZF w Lesznie kol.kol. Tadeusza Posikaty i Andrzeja Kujawskiego

Start balonu SP-BPE „Leszno” nastąpił z płyty stadionu AZS w Poznaniu o godzinie 7:00 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki prezes Leszczyńskiego Klubu Balonowego, drugi pilot Paweł Jagodzik członek LKB w Lesznie. Podczas odprawy poczty obecni byli Prezes ZO PZF w Poznaniu Maciej Kandulski, przedstawiciele Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata i Andrzej Kujawski, członkowie załogi balonu oraz obsługa dronu, która start rejestrowała.


Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Ładunek pocztowy dostarczony na miejsce startu balonu
Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Przygotowanie balonu do startu: pilot Bogdan Prawicki nadzoruje nagrzewanie balonu Kol. Tadeusz Posikata i Andrzej Kujawski pomagają przy starcie balonu
Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Przekazanie ładunku pocztowego drugiemu pilotowi kol. Pawłowi Jagodzikowi Balon SP-BPE „Leszno” nad Poznaniem

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 7:45 na polach Janikowa (ok. 7 km od Swarzędza), został przekazany przez załogę balonu SP-BPE „Leszno” upoważnionemu Lechowi Woźnemu, który ładunek przekazał do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 62-017 Swarzędz 1.


Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Lądowanie balonu na polach w Janikowie koło Swarzędza
Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Drugi Pilot Paweł Jagodzik przekazuje ładunek pocztowy Lechowi Woźnemu. Pilot Bogdan Prawicki przekazuje meldunek do wieży na Ławicy o zakończeniu zadania Dostarczenie ładunku w ręce naczelnika Poczty Polskiej w Swarzędzu

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Swarzędz 1 05.10.2018 i inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplami informacyjnymi: (1) w kolorze niebieskim o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BPE LESZNO, pilot: Bogdan Prawicki”, (2) stemplem informacyjnym w kolorze zielonym o treści: „Z powodu złej pogody lot odbył się w dniu 5.10.2018 r.


Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Opracowywanie przesyłek
Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018 Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018
Wykazy ładunku Przykłady przesyłek

Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Swarzędz 1 przez pracowników poczty oraz członków Koła PZF w Lesznie: Lecha Woźnego, Tadeusza Posikatę i Andrzeja Kujawskiego sporządzono odsyłkę listową. Listy skierowano do adresatów.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu i Pocztę Polską S.A.:

 1. MójZNACZEK przygotowany według projektu mgr. inż. Aliny Samolewskiej, wydany w nakładzie 51 arkuszy (459 szt. znaczków). Na marginesie arkusza umieszczony został napis: „OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „Poznań 2018” POCZTA BALONOWA,
 2. Pocztowa kartka okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej - wydana w nakładzie 300 sztuk o tematyce: POCZTA BALONOWA z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”. Projekt kartki opracowała mgr. inż. Alina Samolewska,
 3. Datownik okolicznościowy wykonano także według projektu mgr. inż. Aliny Samolewskiej.

W trakcie uroczystego otwarcia XXII OWF „Poznań 2018” w dniu 3.10.2018 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów wyróżnił kol. Bogdana Prawickiego dyplomem gratulacyjnym oraz wręczono mu Medal Rowlanda Hilla za popularyzację filatelistyki i wspieranie działań Koła PZF w Lesznie.


Foto - Poczta Balonowa, 5.10.2018