Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Wystawa filatelistyczna „Polskie drogi do niepodległości” zorganizowana przez filatelistów z Leska i Gostynia

Od 1 do 6 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku czynna była niekonkursowa wystawa filatelistyczna „Polskie drogi do niepodległości”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesku, Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku. Wystawie patronowali: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Grażyna Zagrobelna – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Barbara Jankiewicz – burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

W sobotę 1 września odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Na wernisaż przybyli m.in: Barbara Jankiwicz burmistrz Leska, Barbara Krasulak zastępca burmistrza Leska, Maria Petka-Fundanicz dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, Bożena Czuryk była dyrektor BDK, Zygmunt Kałuża prezes Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie, ks. Mieczysław Bąk proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP. w Lesku. Gości wernisażu powitał oraz przedstawił krótką historię związaną z powstaniem państwa polskiego w 1918 roku Janusz Rabiej przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes Koła PZF w Lesku.

Andrzej Dudek, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i prezes Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, przedstawił wystawców, którzy przybyli z eksponatami do Leska: Swoje zbiory zaprezentowali i na wystawę przybyli: Ewa Jankowiak sekretarz Koła PZF w Gostyniu („Architektura”), Adam Kęstowicz, prezes Koła PZF nr 1 w Głogowie i wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF w Warszawie („Oflag Neubrandenburg — cenzura obozowa na formularzach pocztowych”, „Poczta Pruska na ziemiach polskich w obecnych granicach w latach 1772–1867”, „Formularz pocztowy — ceduła wzór „C-62” używany na terenach pod zaborem pruskim”), Edward Kubica członek Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF („Przesyłki jeńca wojennego — paczki”, „Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 1935–1945”, „Niemieckie obozy dla jeńców wojennych w Beniaminowie 1943–1944”, „Obóz jeniecki Oflag XII A”, „Stalag 367 w Częstochowie”, „Korespondencja jeńca wojennego nr 9658”) oraz Andrzej Dudek z Gostynia („Czekam na list od Ciebie Klementyno”, „Gostyń”, „Ptaki”). Ponadto na wystawę eksponaty wypożyczyli: Jacek Kubczyk prezes Zarządu Okręgu w Częstochowie („Korespondencja polskiego oficera z Oflagu Berxen b.Vilsen z okresu 1916–1918”, „W kajdankach traktami pocztowymi Królestwa Polskiego”) i Eugeniusz Pradela wiceprezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF („Korespondencja Ernesta Tonet z niemieckiej niewoli”).

Organizacja okolicznościowej wystawy doszła do skutku dzięki zaangażowaniu kół w Lesku i Gostyniu. Koło PZF w Lesku wydało z tej okazji: katalog, pamiątkowy medal oraz stosowało nie pocztowy stempel okolicznościowy. Z kolei filateliści z Wielkopolski przywieźli gabloty wystawowe i wartościowe eksponaty, wykonali montaż i demontaż ekspozycji oraz zorganizowali przejazd dla wystawców z Głogowa, Częstochowy i Gostynia. Ponadto wydali niepocztową kartkę okolicznościową projektu Andrzeja Dudka.

Podczas pobytu w Bieszczadach zwiedziliśmy między innymi: Lesko, Sanok, zaporę na Solinie, Krasiczyn, Przemyśl, ruiny zamku Sobień , ruiny klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu oraz odbyliśmy przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną. Przejazd, w tym transport gablot oraz pobyt w Bieszczadach uczestnicy wyjazdu pokryli z własnych środków finansowych.

Dziękujemy filatelistom oraz władzom Leska za możliwość spotkania oraz serdeczną gościnność.


Foto - Wystawa w Lesku Foto - Wystawa w Lesku
Foto - Wystawa w Lesku Foto - Wystawa w Lesku
Foto - Wystawa w Lesku Foto - Wystawa w Lesku
Foto - Wystawa w Lesku Foto - Wystawa w Lesku
Foto - Wystawa w Lesku Foto - Wystawa w Lesku
Tekst: Andrzej Dudek
Fot.: Robert Czub