Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Historia utworzenia poczty w Lesznie

Specyficzne położenie geopolityczne i komunikacyjne Leszna, rozwijające się tu handel i wytwórstwo, a także życie intelektualne (międzynarodowy ośrodek pedagogiki — Jan Komeński z Czech, medycyny — chirurg Jonson ze Szkocji, wydawnictwa i drukarnie) składały się na ważkie argumenty w staraniach o urządzenie własnej poczty. Zgody udzielił król Jan III Sobieski w przywileju z dnia 27 kwietnia 1683 roku (wydany przed wyprawą wojsk polskich na wiktorię wiedeńską). W piśmie do mieszkańców Leszna król obwieszcza: „Na bardzo uniżoną prośbę dajemy korzyści takiego urządzenia dla należącego do naszego państwa miasta Leszna — z uwzględnieniem, że to zamieszkałe przez wybitnych kupców i rzemieślników miasto zdecyduje się chętnie na dogodny przewóz listów przynoszących korzyści”.

MójZNACZEK

W wymienionym przywileju czytamy: „Na mocy naszego królewskiego pełnomocnictwa udzielamy prawa wymienionemu miastu założenia poczty na wzór innych miast w tym państwie według zasad sporządzonych w roku 1620”. Poczmistrzowie Torunia i Poznania oraz inni otrzymali polecenie, aby: „czuwali nad tym, że będzie ono przestrzegane także przez ich podwładnych i ażeby mieli troskę, że poczta warszawska, także z Prus i Wrocławia nie będzie przewożona na żadnej innej drodze jak przez Toruń, Poznań i stąd przez Leszno, Nowe Bojanowo i Rawicz”.

Tym samym król Jan III Sobieski stworzył podwaliny wielkopolskiej komunikacji pocztowej na osi północ-południe w relacji międzyregionalnej i międzynarodowej. Pierwszym królewskim poczmistrzem w tym mieście był Piotr Woyde. Ów historyczny urząd pocztowy miał siedzibę na posesji przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i Kościelnej.


Wykorzystano: „Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce”, praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Karwackiego, wydawnictwo: Poczta Polska, Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, Poznań 1993, ISBN 83-85414-18-5.