Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

25. rocznica wycofania trakcji parowej z PKP

Frankatura Łódź 58 Frankatura Łódź 58

W tym roku mija 25. rocznica wycofania trakcji parowej z regularnego użytkowania na PKP i przekazania pozostałych czynnych parowozów do muzeów i skansenów. Wycofywanie parowozów z użycia odbywało się stopniowo od momentu wprowadzania do użytku coraz to większych ilości lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Ale to właśnie zimą 1993 roku na tory nie wyjechał już żaden parowóz do prowadzenia składów kolejowych na regularnych liniach. Pozostawiono tylko jedną czynną parowozownię w Wolsztynie, gdzie nieregularnie prowadzone są przez parowozy pociągi osobowe na linii Poznań-Wolsztyn. Pozostałe na stanie PKP czynne jak i nieczynne parowozy przekazywane były stopniowo do skansenów i muzeów, a część została pocięta i sprzedana na złom.

W związku z tym Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Frankotyp” im. Tadeusza Hampla stosował będzie nakładkę na maszynę frankującą przedstawiającą odjeżdżający parowóz Pt47, parowóz polskiej konstrukcji który po raz pierwszy na tory wyjechał w 1948 r., czyli 70 lat temu. Przewidziana jest również koperta okolicznościowa. Na kopercie znajduje się zdjęcie przedstawiające parowozy ustawione obok siebie w skansenie w Chabówce, i tak kolejno od lewej stoją: TKh100-51, TKp2011, OKl27-41, TKw2-114 i TKt1-63.

Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na kopercie okolicznościowej w cenie 5 zł/szt. (koperta wraz z ofrankowaniem) lub na zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 6 marca 2018 r., a korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto ZO PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 6 marca 2018 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając skan potwierdzenia przelewu.

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej www.pzflodz.pl/kluby-pzf/frankotyp.html.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący klubu
Krzysztof Błaszczyk