Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Zmarł Jerzy Kozyra (1948–2018)

Wystawa w Częstochowie

2 stycznia 2018 roku zmarł nagle wieloletni członek gostyńskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego — Jerzy Kozyra. Urodził się 15 września 1948 roku w miejscowości Poniec w powiecie gostyńskim. Zbieraniem znaczków pocztowych zainteresował się stosunkowo wcześnie. Będąc uczniem Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu, wstąpił do Młodzieżowego Koła Filatelistycznego, działającego przy szkole. Brał czynny udział w jego pracach w latach 1962–1967. W Młodzieżowym Konkursie Filateli­sty­cz­nym, który odbył się w 1965 roku awansował do drugiego etapu zmagań. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 13 października 1980 roku. Został członkiem Koła PZF w Gostyniu. W latach 1983–1995 działał Zakładowym Kole PZF przy Rejonie Dróg Publicznych w Gostyniu. Po upadku firmy powrócił do koła miejskiego. Posiadał eksponat niekonkursowy „Mosty”, który prezentował na wystawach i licznych pokazach organizowanych przez gostyńskie Koło PZF. Prowadził wymianę z filatelistami z Francji, Szwecji, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Belgii. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Krajowej wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2012 — 55 lat Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu”. Pomagał w organizacji wystaw i pokazów — montażu gablot, umieszczaniu na nich eksponatów — których gostyńskie Koło było organizatorem lub współorganizatorem. Pełnił na nich także dyżury, oprowadzając po zbiorach z odpowiednim, fachowym komentarzem. Za działalność związkową otrzymał wiele dyplomów i wyróżnień. Otrzymał Złotą Odznaką Honorową PZF. Jego zaangażowanie miało wymierny wpływ na przyznanie Kołu „Lauru Gostynia” — nagrody za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Wyróżnienie to nadała Rada Miejska w Gostyniu w 2001 roku. W 2017 roku Koło wyróżniono Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. I w tym przypadku jego wkład trudno przecenić. Pogrzeb odbył się 5 stycznia 2018 roku na gostyńskim cmentarzu. Na zawsze pozostanie jednak w naszej pamięci. Będzie Go nam brakowało. Był z nami tak wiele lat. Niestety, był…

Zarząd i członkowie Koła PZF
im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu