Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Opłatek u gostyńskich filatelistów

Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2018 rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 8 stycznia w sali miejscowego Domu Dziennego Pobytu. Gośćmi spotkania byli m.in.: ksiądz prałat Artur Przybył, Robert Marcinkowski — starosta gostyński, Grzegorz Skorupski — zastępca burmistrza Gostynia, Robert Czub — dyrektor Muzeum w Gostyniu, Marek Banaszak — prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Marek Komorowski — właściciel drukarni „Real” w Gostyniu, Krzysztof Doliński — właściciel firmy transportowej „Dol-Trans-Tour” w Gostyniu, Kazimierz Wołodźko — naczelnik Urzędu Pocztowego Gostyń Poznański 1.


Opłatek w Gostyniu

Po powitaniu gości, Andrzej Dudek — prezes gostyńskich filatelistów w kilku zdaniach pożegnał zmarłego kilka dni wcześniej Jerzego Kozyrę, wieloletniego członka Koła PZF w Gostyniu. Następnie, po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem, zaprezentował sprawozdanie z działalności w roku 2017. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna. Przypomniał, że miejscowi filateliści w ubiegłym roku obchodzili jubileusz 60-lecia, któremu towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Gostyńskich filatelistów nie zabrakło podczas kolejnej „Nocy Muzeów”. Pokazali na niej, że kolekcjonują nie tylko znaczki pocztowe. Tym razem na ekspozycji znalazły się m.in.: karty telefoniczne, podstawki pod piwo, pocztówki, medale, kalendarze, kapsle od butelek. Koło zorganizowało wyjazd do stolicy Czech, by spotkać się z władzami tamtejszego związku filatelistów, obejrzeć wystawę i wziąć udział w giełdzie filatelistycznej. Ponadto odbyły się wycieczki po Dolnym Śląsku i do Częstochowy — na Okręgową Wystawę Filatelistyczną, Członkowie Koła PZF włączyli się też w obchody Dnia Papieskiego i promocję związaną z zakończeniem renowacji organów w bazylice świętogórskiej.


Opłatek w Gostyniu

Jednym z ostatnich punktów zebrania było omówienie planów działań na rok bieżący. Koło zamierza czynnie włączyć się w lokalne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Z tej okazji planuje się zorganizować wystawę i wydać okolicznościowe wydawnictwa pocztowe. Planowane jest także włączenie się w kolejną edycję „Nocy Muzeów”, przygotowanie imprezy z okazji Dnia Znaczka oraz włączenie się w organizację Okręgowej Wystawy Filatelistycznej w Lesku.


Opłatek w Gostyniu

Podczas spotkania goście z uznaniem wyrażali się o dotychczasowej działalności gostyńskiego Koła PZF i zaangażowaniu członków w różne przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta i regionu.


Opłatek w Gostyniu

Spotkanie opłatkowe formalnie zakończyło obchody jubileuszu 60-lecia Koła PZF w Gostyniu

Tekst: Andrzej Dudek
Fot.: Robert Czub