Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Komunikat Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF

 1. W związku z nowymi zasadami przyznawania wyróżnień w Polskim Związku Filatelistów, obowiązującymi od 2017 roku, informujemy, że:
  1. Zarząd Okręgu nadaje „Odznakę Honorową PZF” wszystkich stopni członkom i jednostkom organizacyjnym PZF,
  2. Zarząd Główny nadaje odznaki „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” członkom Okręgu,
  3. Zarząd Główny nadaje wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym nie będącymi członkami PZF w postaci medalu „Rowlanda Hilla”
  Informujemy, że warunkiem przyznania odznaczenia wyższego stopnia dla członków PZF jest posiadanie wyróżnienia niższego stopnia oraz odpowiedni staż członkowski.
  W przypadku odznaki „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” obowiązuje tabela Kryteria przyznawania odznaczeń w PZF.
  Druki wniosków o nadanie odznaczeń są do pobrania na stronie internetowej ZG PZF i powinny być dostarczone do biura ZO PZF w Poznaniu w terminie do 30.01.2018 roku.
 2. Decyzją ZG PZF z listopada 2016 r. przyjęto harmonogram dochodzenia do wyrównania wysokości składki członkowskiej równej dla wszystkich członków. Powodem tej decyzji są malejące z roku na rok środki finansowe możliwe do wykorzystania na działalność statutową.
  Z tego też względu na rok 2018 składka członkowska została określona na poziomie:
  • pełnopłatna 80,00 zł
  • ulgowa 60,00 zł
  Składki średniomiesięcznie na poziomie: 5 zł — ulgowa i 6,67 zł — pełnopłatna są najniższymi składkami w stowarzyszeniach o zasięgu ogólnopolskim.
 3. Członkowie naszego Okręgu mogą nabyć filatelistyczne wydawnictwa limitowane oraz czarnodruki w atrakcyjnej cenie. Są to:
  • nowodruki Jabłko łąckie z 2014 roku (2 walory w komplecie cięty i ząbkowany),
  • nowodruki Europa 2015: Kasztan z 2015 roku (2 walory w komplecie cięty i ząbkowany),
  • nowodruki Air Show Radom z 2015 roku (2 walory w komplecie cięty i ząbkowany),
  • nowodruki Ryby zagrożone wyginięciem z 2016 roku (2 walory w komplecie cięty i ząbkowany),
  • czarnodruki Cerkwie drewniane z 2015 roku,
  • czarnodruki oraz bloki Zabytkowe organy w Polsce z 2017 roku
  Osoby zainteresowane nabyciem ww. walorów prosimy o kontakt ze skarbnikiem Okręgu kol. Józefem Kopciem pod numerem telefonu 500 072 230
 4. Biuro Okręgu przy ulicy Dmowskiego będzie nieczynne w dniu 21 grudnia ze względu na zamknięcie Domu Kultury „Krąg” na okres świąteczny.
 5. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, za pośrednictwem Prezesów Kół, życzy wszystkim swoim członkom Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Poznań, 8 grudnia 2017 r.


Sekretarz Podpis R. Prange
Prezes Podpis M. Kandulski