Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Z frankaturą na święta

Frankatura Łódź

Aby tradycji bożonarodzeniowej stało się zadość, również i w tym roku Ogólnopolski Klub Zbieraczy Fran­ka­tur Mechanicznych „Frankotyp” im. Tadeusza Hampla stosował będzie okolicznościową nakładkę na maszynę frankującą. Zamiast kupować na poczcie znaczki, każdy z Was może swoją korespondencję z życzeniami świątecznymi udekorować przygotowaną na tę okoliczność frankaturą mechaniczną z Mikołajem i stroikiem świątecznym na nakładce okolicznościowej. Wszystko co jedynie trzeba zrobić, to naszykować zaadresowane koperty C6 z kartkami z życzeniami do Waszych bliskich w środku i nadesłać je na adres naszego klubu. My po ostemplowaniu ich frankaturą okolicznościową roześlemy je do Waszych bliskich na terenie całego kraju. Żeby uniknąć nachodzenia rysunku na kopercie na frankaturę, tak by była wyraźna czytelna i wyglądała estetycznie, należy pozostawić niezadrukowany obszar długości 11 cm i wysokości 3,5 cm mierząc od prawego górnego narożnika. Koszt ostemplowania jednej koperty wynosi 3,20 zł listem zwykłym lub 6,30 zł listem poleconym. Ostemplowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do dnia 13.12.2017 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na kon­to ZO PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta w PKO BP o/Łódź: 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię doko­na­nia wpłaty. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą elektroniczną na adres: blaszczyk26@interia.pl, nadsyłając wraz z zamówieniem skan potwier­dze­nia przelewu.

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej www.pzflodz.pl/kluby-pzf/frankotyp.html. Posiadamy zapas wcześniejszych frankatur — zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy.

Przewodniczący Klubu
Krzysztof Błaszczyk