Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Kościuszkowska frankatura mechaniczna

Frankatura Łódź

W związku trwającym rokiem Tadeusza Kościuszki w rocznicę zakończenia Insurekcji Kościusz­kow­skiej — 16 listopada 2017 roku — Ogólnopolski Klub Zbieraczy Fran­ka­tur Mechanicznych „Frankatyp” im. Tadeusza Hampla stosował będzie nakładkę na maszynę frankującą. Przewidziana jest również koperta okolicznościowa.

Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na kopercie okolicznościowej w cenie 5,00 zł/szt. (koperta wraz z ofrankowaniem) lub na zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Frankatura listem poleconym wykonywana będzie TYLKO na zwykłej białej kopercie w cenie 6,30 zł/szt. (na kopercie okolicznościowej nie ma miejsca na naklejenie R-ki). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 15 listopada 2017 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Koperta okolicznościowa

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na kon­to ZO PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta w PKO BP o/Łódź: 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię doko­na­nia wpłaty. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą elektroniczną na adres: blaszczyk26@interia.pl, nadsyłając wraz z zamówieniem skan potwier­dze­nia przelewu.

Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej informacji na naszej stronie internetowej www.pzflodz.pl/kluby-pzf/frankotyp.html.

Przewodniczący Klubu
Krzysztof Błaszczyk