Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Nowy numer (19) biuletynu Klubu TEMATICA
spis treści numeru

Okładka biuletynu TEMATICA Okładka biuletynu TEMATICA
Starajmy się zachować czystość tematyki
Marek Zbierski
Drodzy czytelnicy, członkowie Klubu TEMATICA
Kronika towarzyska
Znowu byliśmy w Essen
Ryszard Prange
Pierwszy eksponat:
Tytuł i plan
Ryszard Prange
Wodny znak znaku pocztowego — element eksponatu tematycznego (6):
Budowle, inne dzieła stworzone przez człowieka oraz uwagi ogólne
Ludwik K. Malendowicz
Eksponaty Mistrzów:
AAA wszystko o samochodach (Rudolf Spieler)
Ryszard Prange
Rozważania o frankaturze biura ubezpieczeń firmy Opel
Marek Zbierski
Całość pocztowa w eksponacie tematycznym (8):
Paczkowe adresy pomocnicze
Marek Zbierski
Kryterium oceniania (7):
Rozwinięcie
Ryszard Prange
Różnorodność formularzy ze stemplami
Ryszard Prange
Badania tematyczne walorów (2):
Meandry toponimii raz jeszcze
Maciej Kandulski
Polemika z artykułem „Filatelistyka tematyczna... żyje i rozwija się”
Marek Zbierski
Uczyć się od najlepszych.
Krytyczne refleksje po VIII Mistrzostwach w Essen
Jacek Wierzbicki
Rady warte zapamiętania i stosowania
Ryszard Prange
Ostatnio kupiłem...
Całostki portugalskie (14)
Leszek Bednarek
Uwaga na ramy
Marek Zbierski
Literatura o walorach nie dla tematyków
Marek Zbierski