Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

VI Targi WARSAW FILA EXPO MONETY EXPO 1–2 września 2017
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Warszawa, Bracka 25

Polski Związek Filatelistów już po raz szósty ma zaszczyt uczestniczyć na zasadach partnerskich w międzynarodowych targach numizmatyczno-filatelistycznych MONETY EXPO WARSAW i FILA EXPO WARSAW, które odbędą się w dniach 1–2 września 2017 roku, tym razem w gmachu Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, Warszawa ul. Bracka 25.

To największe przedsięwzięcie na polskim rynku kolekcjonerskim pod względem formuły i rozmachu, skupiające grono wystawców i kupców filatelistycznych, którzy zaprezentują swój materiał handlowy. Ofertę uzupełni materiał filokarystyczny. Silną reprezentację stanowić będą producenci artykułów kolekcjonerskich z najnowszą ofertą klaserów, albumów, hawidów, lup, koszulek ochronnych i wielu innych akcesoriów filatelistycznych. Bardzo znaczące będzie otoczenie pokrewnej branży numizmatycznej.

Polski Związek Filatelistów na specjalnie zorganizowanym stoisku zaprezentuje swój dorobek organizacyjny. Redakcja związkowego periodyku „Filatelisty” chętnie podzieli się informacjami na jego temat, zbierze opinie, a także udostępni archiwalne numery czasopisma. Będzie też można oczywiście nabyć aktualne egzemplarze. PZF zapewni również obecność eksperta PZF, który nieodpłatnie postara się zbadać autentyczność walorów filatelistycznych i ewentualnie dokonać wstępnej wyceny. Również inni członkowie i rzeczoznawcy ZG PZF chętnie podzielą się wiedzą i udzielą informacji na temat członkostwa w PZF, dostępnej literatury i innych nurtujących gości pytań. Jest to więc doskonała okazja nie tylko dla zaawansowanych kolekcjonerów ale też osób nie związanych z kolekcjonerstwem do pogłębienia swojej wiedzy i uzyskania wartościowych porad oraz wymiany poglądów.

W ramach imprez targowych Okręg Warszawski PZF, we współpracy z Kolegium Wystawiennictwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów, zorganizuje niekonkursową Wystawę Filatelistyczną „W drodze ku niepodległości 1917–1918”, której tematem przewodnim będzie 100. rocznica powstania Armii Polskiej we Francji. Na wystawie zobaczymy ciekawe eksponaty poświęcone pocztom wojskowym oraz z pierwszych dni niepodległości. Organizatorom udało się zebrać ciekawe eksponaty prezentujące tę dziedzinę kolekcjonerstwa.

Organizator zaproponował zorganizowanie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Polskiego Związku Filatelistów dojazd z różnych miejsc Polski bezpośrednio do miejsca organizacji targów, tj. Domu Towarowego Braci Jabłkowskich.

W gestii każdego kolekcjonera leży opłata za transport, natomiast uczestnictwo w targach dla osób dojeżdżających, zgodnie z ustaleniami, będzie darmowe. O 16:00, godzinie zakończenia targów, uczestnicy wydarzenia będą mieli zapewniony transport powrotny do swoich miast.

Organizacją grup wyjeżdżających na targi zajmują się oddziały PTN. Chętnych członków PZF prosimy o kontakt z miejscowym oddziałem PTN, aby móc dołączyć do grupy wyjeżdżającej na targi.


Plakat Fila Expo Warsaw