Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

60-lecie Klubu Zbieraczy Znaczków
o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel”

3 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia Klubu „Święty Gabriel”. Honorowy patronat nad nimi objął J. EM. ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.

Kasownik okolicznościowy

Uczestnicy obchodów spotkali się najpierw na Wzgórzu Przemysława, a następnie w kościele franciszkanów o. Manswet Wardyn odprawił mszę świętą w koncelebrze z ks. Jánem Vallo z Trencianskiej Tepli na Słowacji oraz z ks. Andrzejem Płazą (także członek Klubu TEMATICA) z Legnicy. Po mszy i wykonaniu pamiątkowej fotografii zgromadzeni na uroczystości udali się do siedziby „Civitas Christiana” przy ul. Bóżniczej. Prezes Bogdan Michalak otworzył spotkanie i powitał delegację Słowackiego Klubu „Święty Gabriel” z księdzem Janem Vallo na czele oraz Kolegów z Polski. W spotkaniu uczestniczyli Koledzy z Chorzowa, Gdańska, Kalisza, Leszna, Torunia, Zbąszynka i Poznania. Podczas zebrania głos zabrał przedstawiciel Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów, Mieczysław Rożek, który następnie wręczył Złotą Odznakę Honorową PZF Wiceprezesowi Klubu, Dionizemu Danielewiczowi. W dalszej części zebrania Dionizy Danielewicz podziękował Prezesowi za jego wkład w prace Klubu, a zwłaszcza opracowywanie periodyku. Do członków Klubu zwrócił się również wiodący delegację ze Słowacji — ks. Jan Vallo. Następnie głos zabierali przedstawiciele grup członków Klubu „Święty Gabriel”, a dalsze rozmowy klubowe toczyły się indywidualnie przy kawie i ciasteczkach.


Foto - Jubileusz 60-lecia Przemawia prezes Klubu Św. Gabriel,
Sławomir Michalak
Foto - Jubileusz 60-lecia Gratulacje składa prezes Klubu Św. Gabriel na Słowacji, ks. Ján Vallo
Foto - Jubileusz 60-lecia Mieczysław Rożek wręcza Złota Odznakę Honorową PZF
kol. Dionizemu Danielewiczowi
Foto - Jubileusz 60-lecia Wspólna fotografia uczestników uroczystości przed kościołem franciszkanów w Poznaniu
Foto - Jubileusz 60-lecia

Tekst: Sławomir Michalak
Fot.: Sławomir Michalak, Mieczysław Rożek