Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Jubileusz 60-lecia Koła PZF w Gostyniu

Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu należy do grona najstarszych i najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających w mieście. Założone zostało 2 maja 1957 roku i w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia. Jubileuszowe obchody, które zorganizowano 2 maja 2017 roku, poprzedziła Msza św. w kościele farnym w intencji filatelistów, odprawiona przez księdza prałata Artura Przybyła. Główne uroczystości odbyły się w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum.


Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia
Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia

Na jubileuszowe obchody przybyli m.in.: prof. Maciej Kandulski – prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu, Adam Kęstowicz – wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego w Warszawie i prezes Koła PZF nr 1 w Głogowie, Mieczysław Rożek – członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu, Edward Kubica – członek Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF, Czesław Kołak – wicestarosta gostyński, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Paweł Hűbner – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Marek Banaszak – prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Monika Bielka – właścicielka salonów meblowych „Mirage”, ksiądz prałat Artur Przybył i Krzysztof Kasprolewicz – były dyrektor Rejonowego Urzędu Pocztowego w Lesznie. Stawili się też filateliści z Leszna i Śremu. Listy gratulacyjne nadesłali: dr Alfred Siama – przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, Marian Wawrzynkowski – Członek Honorowy PZF, sędzia filatelistyczny, Zarząd Okręgu Koszalińskiego PZF, Janusz Rabiej – prezes Koła PZF w Lesku, Koło PZF w Kamiennej Górze oraz Andrzej Wawrzyniak – były długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski.


Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia

Rys historyczny gostyńskiego Koła PZF, okoliczności jego powstania i sylwetki założycieli przedstawił Andrzej Dudek – prezes Koła PZF w Gostyniu. Następnie wręczył on wszystkim członkom Koła pamiątkowe dyplomy i odznaki. Stosownymi dyplomami uhonorowano też wieloletnich przyjaciół Koła. Z okazji jubileuszu 60-lecia prof. Maciej Kandulski wyróżnił gostynian odznakami nadanymi przez Zarząd Główny PZF w Warszawie. Andrzej Dudek uhonorowany został złotą odznaką Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki, a gostyńskie Koło otrzymało brązową. Ponadto Krzysztof Bayer wyróżniony został złotą Odznaką Honorową PZF, Lech Szaefer brązową. Medal Rowlanda Hilla nadano: Markowi Banaszakowi – prezesowi Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Markowi Komorowskiemu – właścicielowi drukarni „Real” w Gostyniu, Krzysztofowi Dolińskiemu – właścicielowi firmy transportowej „Doltrans” w Gostyniu i Nadleśnictwu Piaski.


Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia
Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia

Tego dnia w gostyńskim Muzeum czynne było stoisko Poczty Polskiej, gdzie można było zaopatrzyć się również w okolicznościowe wydawnictwa. Staraniem filatelistów wydano przy wsparciu finansowym Gminy Gostyń kartkę beznominałową i jubileuszowe znaczki personalizowane, zaś Starostwo Powiatowe w Gostyniu ufundowało kasownik.


Foto - Jubileusz 60-lecia Foto - Jubileusz 60-lecia
Foto - Jubileusz 60-lecia
Tekst: Robert Czub
Fot.: Maciej Kretkowski