Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Finał Okręgowy 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Filatelistycznego

Kartka beznominałowa

8 kwietnia 2017 roku odbędzie się Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Górny Śląsk — to nie tylko przemysł”. Zmagania młodych filatelistów będą toczyły się, podobnie jak w ubiegłym roku, w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku.

Z tej okazji Poczta Polska SA przygotowała i wprowadzi do obrotu 8 kwietnia br. kasownik okolicznościowy (proj. Sławomir Tomków) o treści: 55. Ogólnopolski Młodzieżowy / Konkurs Filatelistyczny / „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł” / Finał okręgowy / Turek / Gimnazjum nr 2 / s.t. i kartkę beznominałową (nakład: 200 sztuk) z podobną treścią.


Kartka beznominałowa