Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Otwarcie wystawy „60 lat Koła PZF w Gostyniu”

Uroczysty wernisaż odbył się w sobotę, 8 kwietnia 2017 roku, w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Zebranych powitali: Robert Czub — dyrektor Muzeum w Gostyniu i Andrzej Dudek — prezes gostyńskiego Koła PZF. Spośród zaproszonych gości na otwarcie przybyli m.in.: dr Alfred Siama — przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, Robert Marcinkowski — starosta gostyński, Grzegorz Skorupski — zastępca burmistrza Gostynia, Mieczysław Rożek — członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, Paweł Hübner — dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Jarosław Celka — wiceprezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Sławomir Tomków — przedstawiciel Poczty Polskiej w Lesznie, Kazimierz Wołodźko — naczelnik Urzędu Pocztowego w Gostyniu, dr Zbigniew Kulak, ksiądz prałat Artur Przybył, Monika Bielka — właścicielka salonów meblowych „Mirage”. Podczas wernisażu Andrzej Dudek przedstawił krótką historię Koła PZF w Gostyniu oraz zapoznał zebranych z eksponatami prezentowanymi na wystawie. Ekspozycja rozpoczyna obchody jubileuszu 60-lecia działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. Czynna będzie do 2 maja 2017 roku.


Foto - Otwarcie Wystawy Foto - Otwarcie Wystawy
Foto - Otwarcie Wystawy Foto - Otwarcie Wystawy

Na wystawie prócz eksponatów dokumentujących działalność i sukcesy gostyńskich filatelistów znalazły się zbiory: Adama Kęstowicza (PZF Głogów) — „Poczta pruska na ziemiach polskich w obecnych granicach w latach 1722–1887”, „Oflag IIe Neubrandenburg — ocenzurowane formularze pocztowe”; Edwarda Kubicy (Okręg Częstochowski PZF) — „Niemieckie obozy dla jeńców wojennych w Beniaminowie 1939–1944”, „Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 1939–1944”; Jacka Kupczyka (Okręg Częstochowski PZF) — „Oflag VIIa Murnau 1939–1945. Korespondencja jeńców wojennych”; Patryka Zatwarnickiego (MKF Kamienna Góra) — „Ciekawostki o rybach”, „O rybach i wędkarstwie”; MKF przy Klubie „Przylesie” Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej — „Leksykon młodej filatelistyki”; Rafała Skorka (MKF Koszalin) — „Jestem z Koszalina”; Andrzeja Dudka (PZF Gostyń) — „Gostyń” oraz Stefana Wolniewicza (PZF Gostyń) —„Wacław Boratyński. Pracowit z Ryglic — patron Koła”.


Foto - Otwarcie Wystawy Foto - Otwarcie Wystawy
Foto - Otwarcie Wystawy Foto - Otwarcie Wystawy
Foto - Otwarcie Wystawy Foto - Otwarcie Wystawy
Tekst: Andrzej Dudek
Fot.: Maciej Kretkowski