Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

O restrukturyzacji w Polskim Związku Filatelistów

Na spotkaniu prezesów Kół PZF z Okręgu Wielkopolskiego, jakie odbyło się 11 marca 2017 roku w Poznaniu, dyskutowano m.in. o ewentualnych zmianach strukturalnych w Polskim Związku Filatelistów. Opinie, że takie zmiany powinny mieć miejsce (chociażby ze względu na malejącą liczbę członków naszego Związku) są coraz częstsze.

W naszym związkowym czasopiśmie i w Internecie nie toczy się dyskusja na ten temat. Członkowie kół, znający najczęściej swoje, lokalne uwarunkowania i problemy, nie mają więc skąd zaczerpnąć informacji i danych pozwalających im na ocenienie sytuacji w szerszej perspektywie.

Nasza sytuacja nie jest jednak wyjątkowa — z podobnymi zadaniami w zakresie zmian struktury organizacji borykają się również inne związki zagraniczne, w tym koledzy zza Odry.

Ta problematyka jest stale obecna w niemieckiej prasie związkowej i traktuje się ją jako ważny i aktualny temat. O łączeniu się tamtejszych okręgów (a właściwie samodzielnych stowarzyszeń w krajach federalnych) rok temu w „Filateliście” nr 3/2016 pisał kol. Marek Zbierski.

Zainteresowanym przypominamy ten artykuł oraz publikujemy opis dalszych działań w tym zakresie, przygotowany przez kol. M. Zbierskiego na podstawie najnowszego artykułu z niemieckiego miesięcznika „Philatelie”. Nasi niemieccy koledzy podają w nim wiele argumentów, które wskazują na potrzebę konsolidacji struktur. Zastanówmy się, czy niektóre z nich nie stosują się do naszej organizacji.

Maciej Kandulski