Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Spotkanie członków Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF
z prezesami kół Okręgu

Spotkanie prezesów Kół, jakie miało miejsce 11 marca 2017 roku w Poznaniu, rozpoczęło się od uroczystości złożenia życzeń i gratulacji prof. Ludwikowi K. Malendowiczowi z okazji jego 75. urodzin. Z tej okazji dostojny jubilat wygłosił wykład o interesujących kartkach pocztowych Gwatemali, ze znakiem opłaty z ptakiem kwezalem. Następnie zebrani rozpoczęli dyskusję, kierowaną przez prezesa Okręgu Wielkopolskiego PZF — Macieja Kandulskiego, poświęconą przede wszystkim kwestiom ewentualnych zmian strukturalnych w Polskim Związku Filatelistów.


Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Członkowie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF i prezesi kół Okręgu Wielkopolskiego
w sali Klubu „Na Skarpie” w Poznaniu (11 marca 2017 r.).
Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF, Maciej Kandulski, wręcza pamiątkowy podarunek
prof. Ludwikowi K. Malendowiczowi z okazji jego 75. urodzin.
Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Z tej samej okazji podarunek wręcza prezes Koła Miejskiego PZF w Lesznie, Lech Woźny.
Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie Foto - Spotkanie w klubie Na Skarpie
Prof. Ludwik K. Malendowicz wygłasza wykład o kartkach pocztowych Gwatemali
ze znakiem opłaty z kwezalem (quetzal).
Fot.: Mieczysław Rożek