Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Pokaz filatelistyczny z cyklu
„Duchowni więcej i mniej znani na znakach pocztowych”

W dniach od 11 do 28 lutego 2017 roku w kaplicy szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie miał miejsce pokaz filatelistyczny z cyklu „Duchowni więcej i mniej znani na znakach pocztowych”. Autorzy pokazu filatelistycznego: kol. Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak, z Koła PZF przy Spinko sp. z o.o. w Lesznie, na ilustracjach kart pocztowych pokazali fragmenty z bogatego życia ks. Michała Sopoćki.

Otwierając pokaz filatelistyczny ks. kapelan Piotr Tomaszewski przybliżył sylwetkę księdza Michała Sopoćko. Wielki ślad w jego życiu pozostawiła służba idei Miłosierdzia Bożego. To on przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela i współtworzył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. To on był spowiednikiem i kierownikiem duchowym siostry Faustyny Kowalskiej oraz uwierzył w jej objawienia.

Zainteresowanie pokazem wśród parafian, młodzieży i dzieci było bardzo duże. W tym roku przypadła bowiem 42. rocznica śmierci błogosławionego.

Tekst: Zdzisław Glapiak
Koło PZF Spinko Leszno