Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

210. rocznica wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego
i Józefa Wybickiego do Poznania

4 listopada 2016 roku zostaną wprowadzone do obiegu pocztowego następujące walory, wydane z okazji 210. rocznicy wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania (dokładna rocznica przypada w dniu 6 listopada):

  1. kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej (nakład 200 szt.),
  2. „MójZnaczek” (spersonalizowany znak opłaty pocztowej) — 9-znaczkowy arkusik zawiera 9 identycznych znaczków przedstawiających obraz Jana Krystiana Gładysza „Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania” (ok. 1809 r.); własność Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (nakład 101 arkuszy, zawierających 909 znaczków).

Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, z inicjatywy prof. zw. dr. hab. Waldemara Ratajczaka z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt znaków pocztowych: Lech Woźny, opracowanie graficzne: Sławomir Tomków.


Kartka
Arkusik