Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF w Rawiczu

Obchody 65-lecia Koła PZF w Rawiczu
27 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022 roku w Domu Kultury w Rawiczu w odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 65. rocznicy Powstania Koła PZF w Rawiczu, jak również z okazji 70. rocznicy utworzenia Polskiego Związku Filatelistów. Uroczystości te początkowo zaplanowane były na marzec roku 2020, ale ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia mogły się odbyć dopiero teraz.

O pięknych latach świetności Koła opowiedział jego obecny przewodniczący Stefan Skrzypek, który sprawuję tę funkcję od 1979 roku. Na wstępie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy członków Koła zmarłych w ostatnim roku, a następnie w dłuższym referacie przedstawił działalność Koła, jego członków, wybitnych działaczy, wspomniał o licznych wystawach i nietuzinkowych inicjatywach. Równolegle — w trakcie prelekcji — prowadzona był na ekranie umiejscowionym obok prelegenta prezentacja opowiadająca o wydarzeniach w Kole od 1955 do 2020 roku. S. Skrzypek przypomniał przybyłym gościom liczne wystawy i inicjatywy Koła w Rawiczu, zilustrowane ogromną ilością pamiątkowych kasowników i wydawnictw okolicznościowych.

Ponadto w sali obejrzeć można było na dziesięciu specjalnych ekranach pokaz arkusików wydanych przez Pocztę Polską w eksponacie zatytułowanym „Arkusze i arkusiki” kol. Tomasza Derlatko. Funkcjonowało także od godz. 15:00 stoisko pocztowe, gdzie można było nabyć wydawnictwa okolicznościowe związane z 65. rocznicą Koła.

Po wygłoszonym referacie kol. S. Skrzypek przywitał imiennie wszystkich zaproszonych gości — przedstawicieli władz Związku i Okręgu Wielkopolskiego PZF, przewodniczących kół, klubów zainteresowań, miejscowych władz, Domu Kultury, jak również reprezentanta Poczty Polskiej.

Głos zabrali zaproszeni goście. Maciej Kandulski odczytał list gratulacyjny od Honorowego Prezesa ZG PZF Ludwika K. Malendowicza. Maciej Bukczyński wręczył „złotą Erkę” kol. S. Skrzypkowi. Były gratulacje od Koła w Śremie (Włodzimierz Bobrowski), od przedstawicieli Domu Kultury oraz od przedstawicieli Okręgu Wielkopolskiego PZF, który reprezentowali kol. kol. Józef Kopeć i Mieczysław Rożek.

Wręczyli oni dwa odznaczenia związkowe — złotą Odznakę Honorową Kołu w Rawiczu, przyznaną przez Zarząd Okręgu za wybitne zasługi w popularyzacji kolekcjonerstwa filatelistycznego oraz pracy na rzecz PZF a srebrną Odznakę Honorową kol. Jerzemu Sewerynowi. Ponadto przekazali na ręce przewodniczącego dla członków Koła specjalne wydawnictwa Poczty Polskiej, jak również piękny album tematycznie związany z malarstwem.

Na koniec przewodniczący przekazał zaproszonym gościom pamiątkowe medale Rowlanda Hilla oraz pięknie oprawione ryciny z widokiem dawnego Rawicza z okresu wojny północnej (ok. 1720 r.).

Oficjalnie uroczystości zakończyło zaproszenie przez przewodniczącego przybyłych gości na spotkanie towarzyskie.

Tekst: Mieczysław Rożek
Foto: Mieczysław Rożek (nr 1, 4–6, 10)
i Włodzimierz Bobrowski (nr 2, 3, 7–9, 11, 12)

65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Prelekcja Stefana Skrzypka
65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Prelekcja Stefana Skrzypka Slajd z prezentacji
65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Fragment pokazu filatelistycznego Tomasza Derlatki Kasownik okolicznościowy
65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Gratulacje składa przedstawicielka
Domu Kultury w Rawiczu
Maciej Kandulski w imieniu Zarządu Głównego PZF wręcza medal Rowlanda Hilla
65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Odznaczenia związkowe wręczają przedstawiciele Okręgu: Mieczysław Rożek i Józef Kopeć Maciej Kandulski odbiera pamiątkową rycinę
65-lecie Koła PZF w Rawiczu 65-lecie Koła PZF w Rawiczu
Zgromadzeni goście Przedstawiciel Poczty Polskiej