Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Andrzej Dudek

Znaczki personalizowane i spersonalizowane Poczty Polskiej wydane dla odbiorców z powiatu gostyńskiego do 2017 roku

1 lutego 2005 roku Dyrektor Generalny Poczty Polskiej zarządzeniem nr 9 z 25 stycznia 2005 roku wprowadził do obiegu pierwszy znaczek pocztowy przeznaczony do personalizacji, czyli do własnego zaprojektowania, o wartości nominalnej 1,30 zł (nr 4020 w katalogu Fischera). Wydawnictwo Fischera to podstawowy polskojęzyczny katalog znaków pocztowych, który co roku wydawany jest przez Andrzeja Fischera, kolekcjonera z Bytomia — Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych), t. I Znaczki opłaty, urzędowe i dopłaty.

Pierwszy znaczek personalizowany ukazał się w ramach emisji Kocham Cię (Zorro) w tzw. drugiej formie wydawniczej, czyli z miejscem przeznaczonym do zagospodarowania grafiką przez klienta. Był to arkusz liczący 20 znaczków, każdy z pustopolem do zadrukowania treścią przez zamawiającego usługę personalizowaną.

Poczta Polska wydała w 2005 roku jeszcze kilka znaczków do personalizacji. Krótko po pierwszym wyszedł drugi o wartości nominalnej 1,30 zł (nr 4045 w katalogu Fischera), również w drugiej formie wydawniczej, w ramach emisji Róże w hafcie polskim. Arkusz zawierał także 20 znaczków, każdy z pustopolem. W tej samej serii wydrukowano znaczek pocztowy o wartości nominalnej 2,20 zł (nr 4047 w katalogu Fischera). I ten arkusz miał 20 znaczków, każdy z pustopolem.

Kolejny znaczek wyemitowany przez Pocztę Polską miał wartość nominalną 1,35 zł (nr 4150 w katalogu Fischera) w drugiej formie wydawniczej, w ramach emisji Kocham Cię (Motyle). Wydrukowano go w 2007 roku. Arkusz zawierał 8 znaczków, każdy z pustopolem.

Znaczki do personalizacji z lat 2005–2007 wprowadzono do obiegu pocztowego dopiero zarządzeniem nr 10 z 12 listopada 2007 roku Dyrektora Centrum Usług Pocztowych.

Pierwszym znaczkiem pocztowym przeznaczonym wyłącznie do personalizacji był znaczek o wartości „A” (nr 4349 w katalogu Fischera), w arkuszu 8-znaczkowym, każdy z pustopolem. Wydano go w 2010 roku. Wszedł on do obiegu pocztowego na mocy uchwały Zarządu Poczty Polskiej SA nr 237/2010 z 10 sierpnia 2010 roku wprowadzającej nowy regulamin świadczenia usługi pod nazwą „Znaczek personalizowany w obrocie krajowym”.

1 lipca 2013 roku Poczta Polska SA udostępniła nową usługę „Spersonalizowany znak opłaty pocztowej”. W tej formule znaczki drukowane są w arkuszach 9-znaczkowych (3×3). Usługa ta umożliwia pozyskanie indywidualnego znaku opłaty pocztowej i polega na nadruku przekazanej przez klienta treści graficznej na wzorcu znaku opłaty pocztowej. Tworzy się w ten sposób indywidualny produkt, który może być wykorzystany do uiszczenia opłaty za przesyłkę zwykłą o wadze do 350 gramów. Usługa ta nosi nazwę „Mój znaczek”. Cena druku znaczków spersonalizowanych uzależniona jest od liczby zamawianych arkuszy jednego wzoru.

Foto - opłatek w Gostyniu

Pierwszym znaczkiem personali-zowanym na obszarze działania dawnego Rejonowego Urzędu Pocztowego w Lesznie był znaczek wydany w lipcu 2011 roku z okazji otwarcia wystawy „Gostyń — wolny od ognia. 200. rocznica wielkiego pożaru Gostynia 1811–2011” zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum w Gostyniu. Wydano wówczas dwa znaczki: z emisji Róże (nr 4047 w katalogu Fischera) oraz „A” (nr 4349 w katalogu Fischera). Na przywieszce znalazła się reprodukcja fotografii najstarszej w Wielkopolsce działającej sikawki konnej, będącej własnością strażaków ochotników z jednostki OSP Stankowo (gmina Gostyń). Znaczek zaprojektował autor artykułu.

Drugim znaczkiem personalizowanym, wydanym przez Pocztę Polską dla odbiorcy z powiatu gostyńskiego, był znaczek wyemitowany z okazji sprowadzenia do gostyńskiego kościoła farnego relikwii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w 140. rocznicę jego śmierci. Na przywieszce znaczka, wydanego w październiku 2011 roku, pojawił się wizerunek Edmunda Bojanowskiego (1814–1871). Także w tym przypadku projektantem był autor tekstu.

W kwietniu 2012 roku z okazji Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2012 — 55 lat Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu” wyszedł znaczek personalizowany z emisji Róże. Na przywieszce umieszczono zdjęcie członków gostyńskiego Koła PZF w roku jubileuszowym.


Foto - opłatek w Gostyniu

W czerwcu tego samego roku na Świętej Górze koło Gostynia odbyły się obchody 500. rocznicy wydania przez biskupa Jana Lubrańskiego w 1512 roku dekretu potwierdzającego autentyczność dokonujących się w tym miejscu cudów. Z tej okazji zaprojektowano znaczek personalizowany typu „A” z przywieszką, na której umieszczono widok bazyliki świętogórskiej. Niestety, nie ma pewności, czy ten znaczek wszedł do obiegu pocztowego.

W Borku Wielkopolskim od 1 do 8 maja 2013 roku miała miejsce „Majówka z błogosławionym Janem Pawłem II”. Z tej okazji wyszły dwa znaczki personalizowane „A”. Na przywieszce pierwszego znalazł się wizerunek Jana Pawła II na tle boreckiego sanktuarium na Zdzieżu, na drugiej zaś relikwie Jana Pawła II z kościoła w Borku Wielkopolskim. Znaczki wydało Młodzieżowe Koło Filatelistów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim. Projektantem przywieszek jest Krzysztof Paradysz.

Z okazji odbywającej się od 31 maja do 2 czerwca 2013 roku w Gostyniu i w Krobi XIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, organizacji mającej swą siedzibę w Rejowcu k. Lublina, Poczta Polska wydała specjalny znaczek personalizowany. Obok znaczka emisji „A” na przywieszce wydrukowano logo konferencji i jej tytuł. Projektantem jest Grzegorz Kaniewski, wiceprezes zarządu stowarzyszenia.


Foto - opłatek w Gostyniu

Pierwszy znaczek spersonalizowany w wersji „Mój znaczek” pojawił się w powiecie gostyńskim w związku z wystawą papaliów „Droga do świętości”, zorganizowaną w dniach od 28 kwietnia do 12 maja 2014 roku z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w Watykanie. Wyszedł wówczas arkusz zawierający 9 znaczków w układzie 3×3. Na środkowym znaczku umieszczono logo PZF i nazwę wydawcy: Koło PZF Gostyń im. Wacława Boratyńskiego. Na pozostałych widnieje postać Jana Pawła II i tytuł zorganizowanej w Gostyniu wystawy. Znaczki zaprojektował Sławomir Tomków.

Foto - opłatek w Gostyniu

28 czerwca 2015 roku na Świętej Górze odbyły się uroczystości z okazji 500. rocznicy urodzin św. Filipa Neri. Z tej okazji zostały wydane dwa arkusze znaczków w układzie 3×3 każdy. W obu przypadkach na znaczkach środkowych przedstawiono bazylikę świętogórską. Na pierwszym arkuszu umieszczono napis: „500. rocznica urodzin św. Filipa Neri 1515–2015. Uroczyste obchody Gostyń-Święta Góra”, a na 8 znaczkach umieszczono wizerunek patrona gostyńskich filipinów. Na drugim arkuszu zawarto tekst: „Świętogórska Róża Duchowna Gostyń — Święta Góra”, zaś na 8 znaczkach widnieje cudowny obraz z bazyliki. Projektantem znaczków jest Sławomir Tomków.

W październiku 2016 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu 3 znaczki spersonalizowane w wersji „Mój znaczek”, w formie arkusika 9-znaczkowego. Przedstawiają one sylwetkę księdza prałata Artura Przybyła z napisem „Wesołych Świąt”. Na drugim znaczku znajduje się kościół farny pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, a na trzecim Pomnik Serca Jezusowego. Znaczki rozmieszczone są w formie szachowej. Nominał każdego znaczka określony został jako „A”, czyli odpowiada usłudze pocztowej o wartości 2 zł. Także w tym przypadku projektantem arkusza znaczków był Sławomir Tomków. On też przygotował do druku zgodnie z wymogami Poczty Polskiej wszystkie omówione w tekście znaczki.


Foto - opłatek w Gostyniu

Z usługi „Mój znaczek” mieszkańcy powiatu gostyńskiego korzystali dotychczas kilkukrotnie. Liczbę wydań i zleceniodawców trudno jednak ustalić, gdyż Poczta Polska nie prowadzi dokumentacji, która umożliwiałaby sporządzenie takiego wykazu.