Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Poczta Polska SA dla filatelistów

Okienko filatelistyczne w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17,
czynne jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885 951 557

Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji 125. rocznicy urodzin Profesora Wiktora Mariana Degi 7 grudnia 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 49 emisji: „Profesor Wiktor Dega. Pionier polskiej ortopedii oraz światowej rehabilitacji. Pierwszy w historii Kawaler Orderu Uśmiechu. Powstaniec Wielkopolski”, w nakładzie 200 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „125. rocznica urodzin Profesor Wiktor Marian Dega 1896 – 1995 Pionier polskiej ortopedii oraz światowej rehabilitacji. Wychowawca pokoleń polskich ortopedów. Pierwszy w historii Kawaler Orderu Uśmiechu. Powstaniec Wielkopolski” z datą stosowania 7 grudnia 2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 5, ul. 28 Czerwca 1956 r. 132, 61-530 Poznań 5, e-mail: up-poznan-260354@poczta-polska.pl, tel. 887-852-832.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku fila­telis­tycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
4 grudnia 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 47 emisji: „Kopalnia Soli Kłodawa”, w nakładzie 700 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Kopalnia Soli Kłodawa Sól Kłodawska” z datą stosowania 4 grudnia 2021 r., w Urzędzie Pocztowym Kłodawa, pl. Wolności 9, 62-650 Kłodawa, e-mail: up-klodawa-245843@poczta-polska.pl, tel. 63-272-44-25.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku fila­telis­tycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na­ro­dzenia w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lu­tego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 618-865-501, bę­dzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 6 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z hasłem: „Boże Narodzenie”. Dla datownika nie ma dedykowanej kartki okoli­cz­no­ściowej.

Więcej o datowniku >>
Datownik okolicznościowy Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na­ro­dzenia w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bo­les­ława Chrobrego 36, 62-200 Leszno, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 725-231-­954, bę­dzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 6 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z hasłem: „Boże Narodzenie”. Dla datownika nie ma dedykowanej kartki okoli­cz­no­ściowej.
Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 48 emisji: „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”, w nakładzie 200 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Międzynarodowy Dzień Wolon­ta­riusza” z datą stosowania 5.12.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku fila­telis­tycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na­ro­dzenia w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Sło­wiań­ska 1, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 885-870-493, bę­dzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 6 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z hasłem: „Boże Narodzenie”. Dla datownika nie ma dedykowanej kartki okoli­cz­no­ściowej.
Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
W dniu 11 listopada 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 37 emisji: „Narodowy Dzień Niepodległości”, w nakładzie 300 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Narodowy Dzień Niepodległości” z datą stosowania 11 listopada 2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
11 listopada 2021 r. datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym na pl. Wolności w Poznaniu.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa
Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego cywilnego lotu w Polsce w dniu 12 listopada 2021 r. wprowadzone są do obiegu kartki okolicznościowe od nr 38 do nr 42 emisji: „100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce”, w nakładzie po 200 szt. każdej. Dla kartek dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Poznań first to fly” z datą stosowania 15.11.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartkach >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
W dniu 6 listopada 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 36 emisji: „215. rocznica wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania”, w nakładzie 300 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „215. rocznica wjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania” z datą stosowania 6.11.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 618-865-501.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji Jubileuszu 85 lat V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w dniu 5 listopada 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 43 emisji: „85 lat V LO w Poznaniu im. Klaudyny Potockiej”, w nakładzie 300 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu” z datą stosowania 05.11.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
5.11.2021 r. w godzinach 14:30 do 17:30 datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym w szkole, przy ul. Zmartwychwstańców 10 w Poznaniu.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji 110. rocznicy urodzin dr Wandy Błeńskiej w dniu 25 października 2021 r. wprowadzona jest o obiegu kartka okolicznościowa nr 35 emisji: „dr Wanda Błeńska”, w nakładzie 1500 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Lekarka – Misjonarka – Matka Trędowatych – Poznanianka Stulecia, 110. rocznica urodzin Wandy Błeńskiej” z datą stosowania 25.10.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
W dniu 25.10.2021 r. kartka dostępna również na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu przy ul. Nowina 1, w godzinach: 16:30 do 20:30, podczas Mszy świętej o godzinie 17:30.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy 22 października 2021 r. wprowa­dzona jest do obiegu kartka oko­licz­nościowa nr 34 emisji: „165 lat linii ko­lejo­wej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny” w nakładzie 250 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „165 lat linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny” z datą stosowania 29 października 2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy
Kartka okolicznościowa Z okazji XXI Dnia Papieskiego w dniu 10 października 2021 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 32 emisji: „XXI Dzień Papieski Nie lękajcie się”, w nakładzie 400 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okoliczno­ściowy z hasłem: „XXI Dzień Papieski Nie lękajcie” się z datą stosowania 10.10.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Okienko filatelistyczne w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 w dniu 10 października 2021 r. (niedziela) czynne będzie w godzinach od 8:00 do 14:00.
Ponadto kartka dostępna też wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „XXI Dzień Papieski Nie lękajcie się” z datą stosowania 10.10.2021 r. w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93, który w dniu 10 października 2021 r. (niedziela) będzie czynny w godzinach: 10:00 do 14:00.
Więcej o datownikach >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy Z okazji 120. rocznicy urodzin i beatyfiacji Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 12 września 2021 r. wprowadzone są do obrotu dwie kartki okolicznościowe nr 30 emisji: „120. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” oraz nr 31 emisji: „Beatyfikacja Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego” w nakładzie 250 szt. każda.
Dla kartek dedykowane są datowniki okolicznościowe z hasłem: „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego” z datą stosowania 12.09.2021 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 oraz z hasłem: „Dziękczynienie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za Beatyfikację Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” z datą stosowania 18.09.2021 r. w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno 1, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06. Więcej o datownikach >>
Więcej o kartce nr 30 >>
Więcej o kartce nr 31 >>
Datownik okolicznościowy Z okazji organizowanego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Urzędzie Pocztowym Swarzędz 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy z datą stosowania 11 września 2021 r. z hasłem: „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni”. Dla datownika nie ma dedykowanej kartki okolicznościowej. W dniu 11 września 2021 r. datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym w Swarzędzu przy pływalni.
Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
10 września 2021 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 28 emisji: „5-lecie Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach” w nakładzie 550 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „5-lecie Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach” w Urzędzie Pocztowym Komorniki 1, ul. Młyńska 10, 62-052 Komorniki, email: up-komorniki-246446@poczta-polska.pl, tel. 61-810-77-81 lub 885-900-518. Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
10 września 2021 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 29 emisji: „Adam Słodowy” w nakładzie 300 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Otwarcie Pracowni Techniki im. Adama Słodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie” w Urzędzie Pocztowym Czarnków, ul. Tadeusza Kościuszki 45, 64-700 Czarnków, e-mail: up-czarnkow-236387@poczta-polska.pl, tel. 67-255-26-42. Ponadto kartka dostępna jest w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
6 sierpnia 2021 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 27 emisji: „bł. Edmund Bojanowski” w nakładzie 200 szt. Kartka dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „150. rocznica pamięci Edmund Bojanowski 1814-1871”, w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. 7 sierpnia 2021 r. Urząd Pocztowy Gostyń Poznański 1 serdecznie zaprasza na stoisko okolicznościowe organizowane w Domu Katolickim pw. św. Józefa przy ulicy Jana Pawła II 8 w Gostyniu w godzinach od 14:00 do 18:00. Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
30 lipca 2021 r. wprowadzone są do obrotu dwustronne kartki okolicznościowe nr 14, 15, 16 emisji: „Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat” w nakładzie po 300 szt. każda. Dla kartek dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę od 10 lat” w Urzędzie Pocztowym Poznań 1, ul. Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 Poznań 1, e-mail: up-poznan-260316@poczta-polska.pl, tel. 887-850-669.
Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartkach >>
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji przypadającego roku św. Józefa w dniu 30 lipca 2021 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 24 emisji: „Rok św. Józefa” w nakładzie 300 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Rok 2021 Rokiem św. Józefa”. Kartka jest dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji organizacji w Gostyniu niekonkursowej wystawy filatelistycznej wprowadzone są do obrotu w dniu 30 lipca 2021 r. kartki okolicznościowe:
 • nr 22 emisji: „Wystawa Gostyń 2020 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Rok 2020 rokiem 70-lecia powstania Polskiego Związku Filatelistów” w nakładzie 400 szt., dla której dedykowany jest datownik z hasłem: „Rok 2021 rokiem 70-lecia powstania Polskiego Związku Filatelistów – Wystawa Gostyń 2020” z datą stosowania 7 sierpnia 2021 r. oraz
 • nr 23 emisji: „Wystawa Gostyń 2020 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II” w nakładzie 450 szt., dla której dedykowany jest datownik z hasłem: „100. rocznica św. Jana Pawła II Wystawa Gostyń 2020” z datą stosowania 15 sierpnia 2021 r.
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy

Kartki te wraz z datownikami okolicznościowymi dostępne są w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
W dniu 15 sierpnia 2021 r. Urząd Pocztowy Gostyń Poznański 1 serdecznie zaprasza na stoisko okolicznościowe organizowane w Domu Katolickim pw. św. Józefa przy ulicy Jana Pawła II 8 w Gostyniu w godzinach od 10:00 do 18:00.
Więcej o kartce nr 22 >>
Więcej o datowniku z 7.08.2021 r. >>
Więcej o kartce nr 23 >>
Więcej o datowniku z 15.08.2021 r. >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 23 lipca 2021 r. wprowadzone są do obrotu kartki okolicznościowe nr 25 emisji: „30. ENEA Balonowy Puchar Leszna” w nakładzie 350 szt. oraz nr 26 emisji: „5. FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów” w nakładzie 350 szt. Dla kartek dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 8 sierpnia 2021 r. z hasłem: „30. ENEA Balonowy Puchar Leszna 5. FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów” w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 1, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 885-870-493. 8 sierpnia 2021 r. (niedziela) Urząd Pocztowy Leszno 1 serdecznie zaprasza w godzinach 11:00 do 13:00. W dniu 08 sierpnia 2021 r. z okazji w/w organizowana będzie poczta balonowa.
Ponadto kartki dostępne są w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartkach >>
Regulamin Poczty Balonowej >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji przypadającego 100-lecia Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 21 emisji: 100-lecie Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, w nakładzie 1400 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 24.06.2021 r. z hasłem: „100-lecie Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, 97. PZLA Mistrzostwa Polski Poznań 2021” w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Ponadto kartka wraz z datownikiem dostępna na stoisku okolicznościowym w dniach 24–26.06.2021 r. podczas trwania 97. PZLA Mistrzostw Polski przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji Dnia Drukarza wydana została kartka okolicznościowa nr 20 emisji: Dzień Drukarza, w nakładzie 370 szt. (termin wpro­wadzenia do obrotu: 4 czerwca 2021 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocz­to­wym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okien­ku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Dla kartki nie ma de­dy­ko­wanego datownika okolicznościowego.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa 28 maja 2021 r. wchodzi do obrotu kartka okolicznościowa nr 13 emisji: Madonny Kresowe Matka Boża Tarnopolska, w nakładzie 450 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy FDC z datą stosowania 31 maja 2021 r. z hasłem: „Madonny Kresowe Matka Boża Tarnopolska”, w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji przypadającego Europejskiego Roku Kolei została wyemitowana kolejna kartka okolicznościowa nr 12 emisji: Europejski Rok Kolei 2021 Stacja Poznań Główny Pociąg ED78-022 w nakładzie 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 10 maja 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania w terminie od 10.05.2021 do 31.12.2021 r. z hasłem: „Europejski Rok Kolei 2021” w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
8 maja 2021 r. wchodzi do obrotu kartka okolicznościowa nr 11 emisji: Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, w nakładzie 200 szt. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 8 maja 2021 r. z hasłem: „PATRONI POLSKI ŚW. STANISŁAW BISKUP”, w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 618-865-501.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji organizowanej w tym roku Spec­jalistycznej Wirtualnej Wystawy Fila­teli­stycz­nej POZNAŃ 2021 została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 10 w nakładzie 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 26 kwietnia 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 26 kwietnia 2021 r. z hasłem: „Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna POZNAŃ 2021”, w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 1055. rocznicy Chrztu Polski została wyemitowana dwustronna kartka okolicznościowa nr 9 w nakładzie 450 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 14 kwietnia 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 14 kwietnia 2021 r. z hasłem: „1055. rocznica Chrztu Polski”, w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno 1, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia firmy UVOPEX, od 12 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 będzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „50 lat Pieczątki – Poligrafia Kubala Uvopex”. Dla datownika nie ma dedykowanej kartki okolicznościowej.

Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji przypadającego Europejskiego Roku Kolei zostały wyemitowane dwie kartki okolicznościowe: nr 6 w nakładzie 400 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 31 marca 2021 r.) oraz nr 7 w nakładzie 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 31 marca 2021 r. Dla kartek dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 31 marca 2021 r. z hasłem: „Europejski Rok Kolei”, w Urzędzie Pocztowym Krzyż Wlkp., ul. Jana Pawła II 3, 64-761 Krzyż Wlkp., e-mail: up-krzyzwielkopolski-248859@poczta-polska.pl, tel. 67-256-42-12 lub 885-900-499. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.

Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce 6 >>
Więcej o kartce 7 >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji przypadającej w tym roku 235. rocznicy urodzin Joachima Lelewela patrona Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu została wyemitowana kartka okolicznościowa (dwustronnie ilustrowana) nr 5 w nakładzie 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 22 marca 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 22 marca 2021 r. z hasłem: „235. rocznica urodzin Joachima Lelewela 1786-1861”, w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 618-865-501. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji przypadającej w tym roku 275. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki i obchodzonego święta w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu została wyemitowana kartka okolicznościowa (dwustronnie ilustrowana) nr 8 w nakładzie 300 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 22 marca 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 24 marca 2021 r. z hasłem: „Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu Gmina Kwilcz”, w filii pocztowej w Kwilczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 15 A, 64-410 Kwilcz, e-mail: fup-kwilcz-312582@poczta-polska.pl, tel. 887-843-751. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji 30-lecia podniesienia bandery na okręcie transportowo-minowym MW RP typu Lublin ORP Poznań została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 4 w nakładzie 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 8 marca 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą stosowania 8 marca 2021 r. z hasłem: „Okręt Transportowo-Minowy MW RP Typu Lublin ORP Poznań 30-lecie podniesienia bandery”, w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Ponadto stosowany jest też datownik z datą stosowania 8 marca 2021 r. z hasłem: „30. rocznica podniesienia bandery Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP »Poznań«” w Urzędzie Pocztowym Poznań 10, ul. Główna 58, 61-010 Poznań 10, e-mail: up-poznan-260392@poczta-polska.pl, tel. 61-886-57-03 lub 887-854-034.
Więcej o datownikach >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji 290. rocznicy nadania Trzciance praw miejskich została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 3 w nakładzie 300 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 3 marca 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania w okresie od 3 marca do 31 grudnia 2021 r. z hasłem:: „290. rocznica nadania Trzciance praw miejskich”. Kartka wraz z datownikiem dostępna w Urzędzie Pocztowym Trzcianka, pl. Pocztowy 23/22, 64-980 Trzcianka, e-mail: up-trzcianka-270620@poczta-polska.pl, tel. 672-168-605 lub 885-900-592. Zapraszamy serdecznie.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 29 stycznia 2021 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 1 emisji: „Kalendarz 2021 Kreatywny Lelewel” w nakładzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Ponadto kartka również dostępna w Urzędzie Pocztowym Swarzędz 1, Poznań 9 oraz innych wybranych urzędach na terenie Poznania.
Więcej o kartce >>
Wznowienie stosowania dziewięciu datowników ozdobnych ze zmienną datą stosowania:
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Gniezno 1
  Jubileusz Urzędu Pocztowego
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Jarocin Poznański 1
  200 lat Poczty Polskiej w Jarocinie
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Krotoszyn 1
  600 lat 1415-2015 Krotoszyn współdziałamy
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 2
  Sklep filatelistyczny
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  Stary Rynek
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  Zamek Królewski przywrócony Poznaniowi
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  XX lat Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu
 • od 4.01.2021 do 31.12.2021
  Rychtal
  Gmina Rychtal w granicach Rzeczypospolitej Polskiej 100 lat
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Śrem 1
  Jubileusz Urzędu Pocztowego
Więcej o kasownikach >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Z okazji nadania praw miejskich Budzyniowi w dniu 01 stycznia 2021 r. została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 27 w nakładzie 400 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 31 grudnia 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Budzyń, ul. Władysława Łokietka 29, 64-840 Budzyń, e-mail: up-budzyn-234231@poczta-polska.pl, tel. 885-900-562.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych została wyemito­wa­na kartka okolicznościowa nr 26, w nakładzie 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 20 listopada 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65-529-93-25.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Z uwagi na sytuację datownik z hasłem: „Gminne Obchody Święta Niepodległości Jubileusz Nadania Praw Miejskich Osiecznej 650 Osieczna” będzie stosowany w dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) w siedzibie filii pocztowej w Osiecznej przy ul. T. Kościuszki 10, w godzinach: od 9:00 do 11:00. Pozostałe dni stosowania datownika zgodnie z wcześniejszą informacją.
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy
Z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Osiecznej została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 21, w nakładzie 600 szt., (termin wprowadzenia do obrotu 26 października 2020 r.). Kartka wraz z datownikiem okolicznościowym z datą stosowania: 7 listopada 2020 r. z hasłem: „Gminne Obchody Święta Niepodległości Jubileusz Nadania Praw Miejskich Osiecznej 650 Osieczna” dostępna w filii pocztowej w Osiecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 64-113 Osieczna, e-mail: fup-osieczna-973769@poczta-polska.pl, tel. 885-900-514 lub 502-196-659. W dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) datownik będzie stosowany w Centrum Kultury w Osiecznej, przy ul. Krzywińskiej 4, w godzinach: 17:00 do 19:00. Zapraszamy serdecznie.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy
W celu upamiętnienia Jan Ámosa Komenský'ego, została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 25 emisji: Jan Ámos Komenský w nakładzie 500 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 10 listopada 2020 r.).
Kartka nr 25 wraz z datownikiem okolicznościowym z datą stosowania: 15 listopada 2020 r. z hasłem: „Jan Ámos Komenský” dostępna będzie w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65-529-93-25. W dniu 15 listopada 2020 r. (niedziela) datownik będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 przy ul. Słowiańskiej 26, w godzinach: 11:00 do 13:00. Zapraszamy serdecznie.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa W wyniku organizowanego Wojewódzkiego Konkursu Historycz­ne­go: „Śladami Rocznic Historycz­nych. Bitwa Warszawska 1920” zostały wy­emito­wane dwie kartki okolicz­noś­cio­we z pracami laureatów konkursu. Kartka nr 22 i nr 23, nakład: 200 szt. każdej (termin wprowadzenia do obrotu 14 października 2020 r.). Kartki dostępne w Urzędzie Pocztowym Konin 2, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin, e-mail: up-konin-230808@poczta-polska.pl, tel. 63-243-92-95 lub 885-900-564. Ponadto kartki dostępne też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce 22 >>
Więcej o kartce 23 >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji Światowego Dnia Poczty wydana została kartka okolicznościowa nr 24, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Rychtal, ul. Namysłowska 14, 63-630 Namysłów, e-mail: up-rychtal-263508@poczta-polska.pl, tel. 887-853-526. Do kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Z dziejów rychtalskiej poczty Światowy Dzień Poczty Pokaz kolekcji Tadeusza Wincewicza Budynek poczty z XIX w.”, stosowany z datą 9 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji jubileuszu 650-lecia Złotowa wydana została kartka okolicznościowa nr 19, nakład 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 3 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Złotów, Al. Piasta 4, 77-400 Złotów, e-mail: up-zlotow-277557@poczta-polska.pl, tel. 67-263-23-30 lub 885-900-537. Do kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: Miasto Kazimierza Wielkiego Złotów 650 lat, stosowany od 03 listopada 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji Jubileuszu Urzędu Pocztowego Śrem 1 wydana została kartka okolicznościowa nr 17, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. Do kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: Jubileusz Urzędu Pocztowego 1890 - 2020, stosowany od 09 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji jubileuszu Urzędu Pocztowego Gniezno 1 wydana została kartka okolicznościowa nr 16, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61 425-46-06 lub 725-231-954. Do kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Jubileusz Urzędu Pocztowego 1890 - 2020”, stosowany od 9 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji Jubileuszu 222 lat Urzędu Pocztowego przy ul. 23 Lutego w Poznaniu wydana została kartka okolicznościowa nr 18, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji jubileuszu 70. urodzin Jacka Gulińskiego wydana została kartka okolicznościowa nr 14, nakład 220 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 18 września 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II w dniu 3 sierpnia 2020 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 15 emisji: „Stulecie urodzin św. Jana Pawła II”, nakład: 750 sztuk. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01.
Więcej o kartce >>
Kasownik okolicznościowy Z okazji 205. rocznicy urodzin św. Jana Bosko w dniu 16 sierpnia 2020 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 13 emisji: „205. rocznica urodzin św. Jana Bosko”, nakład: 900 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „205. rocznica urodzin św. Jana Bosko”. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Dla kartki dedykowany jest również MójZNACZEK. Kartka będzie również dostępna w UP Konin 2, UP Leszno 1, UP Piła 1.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartce >>
Kasownik Kartka okolicznościowa
Z okazji 76. rocznicy Powstania Warszawskiego została wydana kartka okolicznościowa nr 11 emisji: „Poznań-Warszawa Wspólna Sprawa 1944”, nakład: 650 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 20 lipca 2020 roku). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Poznań - Warszawa - wspólna sprawa 1944” oraz Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944.
Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o Poczcie Kolejowej >>
W ofercie Poczty Polskiej są dostępne tegoroczne komplety kartek okolicznościowych emisji: „Drogi do niepodległości”. W komplecie są 23 szt. kartek. Sprzedaż kartek wyłącznie w całym komplecie — w cenie 23 szt. x 1,30 zł = 29,90 zł brutto. Możliwość płatności gotówką lub przelewem. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wysłania kartek pod wskazany adres. Kartki zostały wprowadzone do obrotu w dniu 20 kwietnia 2020 r., ale do Poznania nadeszły niestety ze sporym opóźnieniem.
Więcej o kartkach „Drogi do niepodległości” >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 12 emisji: „Rok 2020 rokiem Ewarysta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn”, nakład: 300 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2020 roku) dostępna w Urzędzie Pocztowym Kostrzyn, ul. Poznańska 11, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, e-mail: up-kostrzyn-246903@poczta-polska.pl, tel. 61-818-08-07. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Na tegoroczny konkurs „Świat oczami młodych” nadesłano niemal 800 prac. Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła „Wolontariat”. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały trzy nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Z województwa wielkopolskiego wyróżnienia otrzymały:
 • Aleksandra Drelichowska ze Szkoły Podstawowej w Sadlnie
 • Marta Wesołek ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50

Więcej o konkursie >>
Więcej o wynikach konkursu >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 10 emisji: „100. rocznica urodzin św. JP II Patrona Szkoły Katolickiej w Poznaniu”, nakład: 400 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 18 lipca 2020 roku) dostępna jest w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 9 emisji: „Gmina Rychtal - 100 lat w granicach Rzeczypospolitej Polskiej”, nakład: 200 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 29 czerwca 2020 roku) dostępna jest wraz z datownikiem ozdobnym z hasłem: „Gmina Rychtal w Granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat” w Urzędzie Pocztowym Rychtal, ul. Namysłowska 14, 63-630 Rychtal, e-mail: up-rychtal-263508@poczta-polska.pl, tel. 887-853-526. Dla kartki jest również dedykowany MójZNACZEK. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o MójZNACZEK >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 8 emisji: „Jubileusz 950-lecia Opactwa Benedyktynów w Lubiniu” (termin wprowadzenia do obrotu: 15 czerwca 2020 roku) dostępna w dostępna w Urzędzie Pocztowym Krzywiń, Rynek 8, 64-010 Krzywiń, e-mail: up-krzywin-248842@poczta-polska.pl, tel. 885-870-455. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 7 emisji: „100. rocznica urodzin Patrona szkoły im. Jana Pawła II w Siemowie” (termin wprowadzenia do obrotu: 18 czerwca 2020 roku) dostępna w dostępna w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń Poznański 1, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65-572-05-93. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 6 emisji: „Mural Jan Ptaszyn Wróblewski” (termin wprowadzenia do obrotu: 25 czerwca 2020 roku) dostępna jest w Urzędach Pocztowych: Nowy Tomyśl, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: up-nowytomysl-256479@poczta-polska.pl, tel. 885-900-665, Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 oraz Poznań 1, Poznań 9, Kalisz 1, Kalisz 3, Ostrów Wlkp. 1, Ostrów Wlkp. 2, Leszno 1, Piła 1, Śrem 1, Gniezno 1, Konin 1.
Więcej o kartce >>
Kasownik Kartka okolicznościowa Kartka nr 5 emisji: „Ks. Abp Antoni Baraniak”, nakład: 200 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 3 lipca 2020 roku) dostępna jest wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „90. rocznica Święceń Kapłańskich Antoni Baraniak 1904 1977” w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. Dla kartki jest również dedykowany MójZNACZEK. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o MójZNACZEK >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 3 emisji: „25. rocznica Restytucji Okręgów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP” (termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 2020 roku) dostępna jest w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 1 emisji: „Drogi do Wolności” (termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 2020 roku) dostępna jest w formie pakietu z kartkami z innych regionów w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 jest stosowany datownik okolicznościowy z hasłem: „65-lecie Koła PZF w Rawiczu 70 lat PZF” z datą stosowania 23 marca 2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Poznań 9 nadal sto­so­wane są datowniki ozdobne ze zmienną datą z hasłami:
 • „Stary Rynek”
 • „XX lat Towarzystwa im. H. Cegiel­skie­go w Poznaniu”
 • „Zamek Królewski przywrócony Pozna­niowi”
Stosowanie datowników wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datownikach >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański 1 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „200 lat Poczty w Jarocinie 1816–2016”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W sklepie filatelistycznym w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „Sklep Filatelistyczny”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik Od 19 lutego 2020 r. w UP Rychtal będzie stosowany kolejny datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „Gmina Rychtal w Granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat”. Datownik będzie stosowany do 31 grudnia 2020 r. Zapraszamy serdecznie do korzystania.
Więcej o datowniku >>
Kasownik 23 stycznia 2020 r. w UP Gniezno 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy z hasłem: „75. rocznica podpalenia Bazyliki Prymasowskiej”. Tego dnia datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym podczas otwarcia wystawy w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie. Zapraszamy serdecznie.
Więcej o datowniku >>
Kasownik 19 stycznia 2020 r. w UP Rychtal będzie stosowany kolejny datownik okolicznościowy z hasłem: „100. rocznica przejęcia miasta przez Wojsko Polskie. Realizacja Traktatu Wersalskiego. 12. Pułk Strzelców Wielkopolskich. 12 P. Strz. Wlkp. 70 P.P.”. Tego dnia datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym podczas otwarcia wystawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu. Zapraszamy serdecznie.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Krotoszyn 1 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „600 lat 1415-2015 Krotoszyn współdziałamy”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W dniu 17.01.2020 r. w UP Leszno 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy z tekstem: „Leszno * 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Więcej o datowniku >>
Kasownik Kasownik
W dniu 10.01.2020 r. w UP Rychtal będą stosowane dwa datowniki okolicznościowe z tekstem: „100. rocznica wejścia w życie Traktatu Wersalskiego. Kształtowanie granic II RP” oraz będzie zorganizowana poczta specjalna piesza ze Skoroszowa do Igłowic.
Więcej o datownikach >>
Więcej o poczcie pieszej >>

Aktualności z lat 2016–2019