Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Otwarcie pokazu eksponatu Tadeusza Stańczyka

20 maja 2022 roku w Klubie Osiedlowym „Krąg” Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” przy ul. R. Dmowskiego 37 otwarty został uroczyście o godz. 18:00 pokaz eksponatu opracowanego przez Tadeusza Stańczyka pt. „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”. Będzie można go oglądać tam do 31 maja (od poniedziałku do piątku), w go­dzi­nach od 14:00 do 20:00, oraz wyjątkowo w sobotę 21 maja br. Wystawcę powitał kwiatami kierownik Klubu Krąg Janusz Heller, gratulując mu pasji, która zaowocowała tak wspaniałą prezentacją.

Ten eksponat, mocno rozbudowany od czasów debiutu w 2014 roku, składa się z 20 ekranów po 9 kart każdy. Pokazuje życie Karola Wojtyły oraz pierwsze dni jego pontyfikatu jako papieża Jana Pawła II. Forma opracowania eksponatu odbiega od standardów określonych dla wystaw konkursowych.

Jest to eksponat popularyzujący życie Karola Wojtyły, jego aktywność w trudnych dla Polski czasach. Pokazane są też przy okazji sylwetki innych wybitnych Polaków, między innymi Stefana Wyszyńskiego oraz Antoniego Baraniaka. Oryginalność eksponatu podkreślają opisy oparte w dużej mierze na wypowiedziach Karola Wojtyły z podaniem miejsca i daty tych wystąpień. Zwiedzający mogą wpisać się do księgi pamiątkowej.


Otwarcie pokazu eksponatu T. Stańczyka Otwarcie pokazu eksponatu T. Stańczyka
Otwarcie pokazu eksponatu T. Stańczyka Otwarcie pokazu eksponatu T. Stańczyka
Otwarcie pokazu eksponatu T. Stańczyka

Na ostatnim ekranie plansza z retrospekcjami z ostatnich 40 lat działalności kol. Tadeusza Stańczyka w PZF.