Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Biuletyn TEMATYK 18 - okładka Biuletyn TEMATYK 18 - str. 25 Biuletyn TEMATYK 18 - str. 45 W drukarni jest już biuletyn nr 18 Klubu Zainteresowań PZF TEMATYK. To piąte wydanie w tym roku, w tym trzecie drukowane (dwa pozostałe rozprowadzone zostały tylko w wersji elektronicznej). Co miesiąc jeden biuletyn — dotrzymujemy słowa! W połowie czerwca członkowie Klubu będą mogli zapoznać się z szóstym już tegorocznym biuletynem.
Tylko od terminu druku i sprawności poczty zależy, kiedy będzie się można przeczytać ciekawe artykuły siedmiu autorów, w tym dwóch czołowych filatelistów (wystawców) zagranicznych.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Biuletyn jest czytany.
 • Kronika klubowa.
 • Ryszard Prange, Polskie znaczki na znaczkach raz jeszcze.
 • Leszek Bednarek, Labenz czy łabędź.
 • Maciej Grzeszczuk, Debiut na wystawie oraz mocne postanowienie poprawy.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki — eksponat Jacka Wierzbickiego.
 • Ryszard Prange, Jak użyć wiedzy filatelistycznej do wyboru i opisania walorów właściwych i z pogranicza.
 • Jari Majander, Ilustrowane całostki kolonii belgijskich 1912-1932.
 • Mieczysław Rożek, Tematyka na i w zeszycikach znaczkowych Południowej Afryki.
 • Michel Meuwis, Wykorzystanie projektów w filatelistyce tematycznej.
 • Ludwik K. Malendowicz, Znaczki drukowane na papierze typu Mikado.
Pokaz w szkole w Piaskach Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu zorganizowali w dniach od 4 do 10 maja 2024 roku pokaz fila­te­lis­tyczny w Szko­le Podstawowej z od­dzia­łami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Pias­kach koło Gostynia.
Czytaj więcej >>

Biuletyn TEMATICA - okładka Biuletyn TEMATICA - strona 24 Biuletyn TEMATICA - strona 51
Jeszcze nie minęła połowa maja, a tymczasem już wkrótce członkowie klubu TEMATICA otrzymają 43. numer biuletynu TEMATICA.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Dbałość o jakość, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (8), s. 3–10.
 • Marek Zbierski, Polscy laureaci Nagrody Nobla trochę inaczej, s. 11–23.
 • Włodzimierz Kachan, Wczesny materiał filatelistyczny z ćmami, s. 24–32.
 • Krzysztof Trawiński, Najoryginalniejsza całostka świata, s. 33–39.
 • Krzysztof Trawiński, Wojciech Woityra, Książeczka reklamowa Jonathana Bear'a, s. 40–47.
 • Ryszard Cieślak, Nie wszystko złoto, co się świeci, s. 48–49.
 • Roman Babut, Jury Academy FlP z udziałem sędziego PZF, s. 50.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (17). Fałszywi bokserzy, s. 51.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (18). Islandzki motyl, s. 52.
 • Marek Zbierski, Walki z ćmami ciąg dalszy, s. 53–55.
TEMATICA otwarta…
 • Witold Mikołajczyk, Parafialne pieczęcie, s. 56–63.
 • Witold Mikołajczyk, W świecie winiet (tytułów) prasowych, s. 64–70.
Spotkanie przewodniczących kół z Zarządem kręgu Wielkopolskiego PZF 11 maja 2024 roku w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” miało miejsce coroczne spotkanie przewodniczących kół filatelistycznych z Okręgu Wielkopolskiego PZF z Zarządem Okręgu.
Czytaj więcej >>Foto z pokazu w „Na Skarpie” 11 maja 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. Towarzyszył mu pokaz filatelistycznego eksponatu Ryszarda Prange „Winorośl i wino — dary bogów słońca i ziemi” (eksponat można oglądać w po­mieszczeniach Klubu do 23 maja, w godzinach popołudniowych). Na pokazie czynne było stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu Zrzut ekranu 7 maja 2024 roku odbyły się 51. Wiel­kopolskie Spotkania Szkoleniowe. Bernard Jesionowski wygłosił prelekcję na temat „Pieczęcie lakowe urzędów i po­śred­nictw pocztowych na obszarze Rzeczypospolitej zajętym w I rozbiorze przez Prusy”. W spot­kaniu, które odbyło się jak zwykle za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 27 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
11 maja 2024 roku o godz. 10.30 w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu (os. Piastowskie 104) odbędzie się doroczne spotkanie przewodniczących kół filatelistycznych należących do Okręgu Wielkopolskiego PZF z zarządem Okręgu.
Kasownik okolicznościowy Plakat pokazu
11 maja 2024 roku odbędzie się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu będzie towarzyszył pokaz filatelistycznego eksponatu Ryszarda Prange „Winorośl i wino — dary bogów słońca i ziemi” (początek o godz. 9.00). Eksponat można będzie oglądać w po­mieszczeniach Klubu do 23 maja w godzinach popołudniowych. W dniu otwarcia pokazu na miejscu będzie czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym będzie można kupić materiały filatelistyczne oraz skorzystać z okolicznościowego datownika.
EFIRO 2024 - logo Na odbywającej się w Bukareszcie (Ru­mu­nia) w dniach 16‐19 kwietnia 2024 roku Spec­ja­li­zowanej Światowej Wystawie Filate­listy­cz­nej EFIRO 2024 kol. Zbigniew Maciejewski z Poznania za eksponat „Stemple i datowniki nadawcze urzędów pocztowych Poznań (Posen) 1815–1920” uzyskał 85 pkt. i medal DPZ (klasa HP). Gratulacje dla wystawcy!
Pełne wyniki wystawy EFIRO 2024 >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
10 kwietnia 2024 roku odbyły się jubileuszowe 50. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Manterys wygłosił prelekcję zatytułowaną „Cenzury policyjne i paczkowe w Galicji w czasie I wojny światowej”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 36 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 4 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 23 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 46 Mamy czwarty miesiąc roku, a więc ukazał się już czwarty w tym roku klubowy biuletyn TEMATYK, tym razem w wersji elektronicznej — wydanie specjalne nr 4.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Będą kolejne wydania specjalne, s. 3.
 • Ryszard Prange, Koszykówka (3). Gra dla wszystkich, s. 4–12.
 • Ryszard Prange, Toponimia tak, ale…, s. 13–26.
 • Ryszard Prange, Nazwy statków i okrętów, s. 27–39.
 • Ryszard Prange, Czy system Paquebotów jeszcze funkcjonuje?, s. 40–41.
 • Peter Fencl, Piernik, s. 42–46.
 • Ludwik K. Malendowicz, Kontrolne, prowincjonalne ostemplowania znaczków pocztowych i fis­kalnych Ekwadoru po pożarze Guayaquil w 1902 roku, s. 47–48.
 • Ryszard Prange, Penny post — brytyjska poczta pensowa, s. 49–51.
 • Ryszard Prange, Linie, figury i bryły , s. 52–54.
 • Ryszard Prange, Bogowie rzymscy, s. 55–57.
9 kwietnia 2024 roku w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (ul. Bramkowa 6), odbędzie się wernisaż wystawy „Znaczki poczty podziemnej z lat 1981–1989” ze zbiorów Edwina Klessy.
10 marca 2024 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej (Plac Zamkowy 2, Wschowa), z okazji 160. rocznicy uruchomienia we Wschowie stacji telegraficznej, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Poczta polska w regionie wschowsko-leszczyńskim”. Na wystawie prezentowany jest sprzęt pocztowo-telekomunikacyjny z minionej epoki. Całość zbiorów pochodzi z prywatnej kolekcji kol. Sławomira Tomkowa (Koło Miejskie PZF w Lesznie). Wystawa jest czynna dla zwiedzających do 10 maja 2024 roku.
Czytaj więcej >>
Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Dmowskiego 37, Poznań) będzie czynne w czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 14.30 do 16.30. Będzie można odebrać walory specjalne oraz czasopisma: Filatelistę i WWF.
Biuletyn TEMATYK 17 - str. 26 Biuletyn TEMATYK 17 - str. 38 Biuletyn TEMATYK 17 - str. 50 18 marca 2024 roku ukazał się 17 numer biuletynu TEMATYK, który zawiera — jak zwykle — artykuły dedykowane filatelistom tematycznym, a szczególnie wystawcom. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Co miesiąc nowy biuletyn, s. 1.
 • Sprostowania, uwagi, uzupełnienia, s. 2.
 • Ryszard Prange, Blok (arkusik) pamiątkowy, s. 3–7.
 • Jacek Wierzbicki, Czytać książki? Tak, ale dobre!, s. 8–13.
 • Ryszard Prange, Wskazówki dla wystawców, s. 14–20.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Pogadanka o rehabilitacji — eksponat Macieja Grzeszczuka, s. 21–35.
 • Ludwik K. Malendowicz, Pierwsze w świecie fałszerstwo znaczka, s. 36.
 • Ryszard Prange, Tematyczne ilustracje na polskich całostkach Cp do 1939 roku, s. 37–42.
 • Ryszard Prange, Polskie znaczki na znaczkach, s. 43–47.
 • Ludwik K. Malendowicz, Prawdopodobnie pierwszy okolicznościowy znak wodny, s. 47–48.
 • Francisco Piniella, Jeden czy więcej znaczków w eksponacie tematycznym? (tłum. Ryszard Prange), s. 49–56.
Zrzut ekranu 19 marca 2024 roku odbyły się 49. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Bator wygłosił prelekcję zatytułowaną „Kores­pon­dencja wysyłana do oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914–1915”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięły 32 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
W czwartek, 21 marca 2024 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego PZF w Klubie Osiedlowym „Krąg”, przy ul. Dmowskiego 37.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 49. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe, w czasie których Janusz Bator przedstawi prelekcję „Korespondencja wysyłana do oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914–1915”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 19 marca 2024 roku (wtorek), o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 9 marca 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz filatelistyczny eksponatu Ryszarda Kopacza „Idąc przez życie — ręce”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>

Rada Miasta Leszna uchwaliła, że rok 2024 jest Rokiem Jana Metziga z okazji 220. rocznicy jego urodzin. Leszczyńscy filateliści tę kartę historii zapisali na znaczku i kartce pocztowej, która 29 lutego 2024 r. weszła do obiegu w nakładzie 250 sztuk. Jest także okolicznościowy datownik ze zmienną datą stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 od lutego od 31 grudnia 2024 roku.
Czytaj więcej >>
Wystawa Gostyń 2024 Od 5 do 29 lutego 2024 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu czynna była wystawa filatelistyczna „105. rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wiel­ko­pol­skie­go”. Okolicznościowe eksponaty zaprezentowano na 30 ekranach wystawowych. Wystawę zorganizowali: Koło Pol­skie­go Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Kasownik okolicznościowy Kasownik okolicznościowy
Plakat pokazu 9 marca 2024 roku odbędzie się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu będzie towarzyszył pokaz filatelistyczny eksponatu Ryszarda Kopacza „Idąc przez życie – ręce”. Na miejscu będzie czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym będzie można kupić materiały filatelistyczne oraz skorzystać z okolicznościowego datownika.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne - okładka Ukazał się numer 3–4 60. tomu Wielkopolskich Wia­do­mości Filatelistycznych, a w nim liczne aktualności z życia Wiel­ko­pol­skiego Okręgu PZF oraz wielu wydarzeń filate­lis­tycznych. Niespodzianka — to numer w pełni kolorowy!

Spis treści:
 • Redakcja WWF, Aktualny komentarz, s. 66.
 • Ludwik K. Malendowicz, Migawki ze Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA 73 (1973.08-19–09.02), s. 67–75.
 • Jarek Adamek, Spotykają się od 71 lat. Opłatek leszczyńskich filatelistów, s. 75–77.
 • ZO Wielkopolskiego PZF, Redakcja WWF, Z żałobnej karty (Henryk Białek, Lech Konopiński), s. 77–79.
 • Redakcja WWF, Z kroniki Okręgu, s. 79–85.
 • Bogumił Ciesielski, Kazimierz Krawiarz, Wielkopolana (znaczki i karty pocztowe, datowniki, podlepki dla eRek, poczty specjalne), s. 86–99.
 • Lech Woźny, Poczta Helikopterowa z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona (2023.09.03). Sprawozdanie, s. 99–100.
 • Stefan Petriuk, Wilhelm Heinze, listonosz, fałszerz znaczków Fi 71–72, s. 100–104.
 • Izabela Wawrzyniak-Kurowska, Stefan Petriuk, Korespondencja niemieckich internowanych i jeń­ców wojennych w byłym województwie poznańskim w latach 1945–1950, s. 104–108.
 • Stefan Petriuk, Wielkopolana na aukcjach firmy Cherrystone, s. 108–110.
 • Edwin Klessa, Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Wystawa „Znaczki Poczty Podziemnej z lat 1981–1989 z kolekcji Edwina Klessy” (2023.08.30–09.16), s. 110–111.
 • Lech Wożny, Leszno. Odsłonięcie pomnika „Błękitnej Armii generała Józefa Hallera”, sesja historyczna oraz okolicznościowy pokaz filatelistyczny (2023.10.07–10), s. 112–113.
 • Ryszard Prange, Jacek Wierzbicki, Osiedlowy Dom Kultury „Na Skarpie”. Pokaz filatelistyczny „Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata” (2023.10.14), s. 114.
 • Jacek Wierzbicki, Otwarcie wystawy z okazji 465-lecia Poczty Polskiej oraz 110-lecia budynku przy ul. Głogowskiej 17 w Poznaniu, s. 115–116.
 • Anna Plewa-Śróda, Pokaz filatelistyczny w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie” Poznań, 18 listopada 2023 r., s. 116.
 • Jacek Wierzbicki, Pokaz filatelistyczny w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie” Poznań, 9 grudnia 2023 r., s. 117.
 • Ludwik K. Malendowicz, Specjalizowane Filatelistyczne Mistrzostwa Świata THAILAND 2023 (Bangkok, 2023.11.23–28), s. 118–120.
 • Mieczysław Rożek, Dodruki na kartach pocztowych Rumunii „CARTA POSTALA MILITARA” w okre­sie II wojny światowej, s. 121–125.
 • Ludwik K. Malendowicz, Niewprowadzony do obiegu klasyczny znaczek Barbadosu, s. 125–128.
Święty Gabriel - okładka Ukazał się 157. numer (marzec 2024) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Rok arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
 • Dzień patrona poczty i filatelistów św. Gabriela Archanioła.
 • Piąta rocznica powstania Muzeum Samochodu Papieskiego w Kielcach.
 • Różaniec.
 • Boże Narodzenie 2023.
 • Św. papież Jan Paweł II.
 • Śp. Lech Konopiński.
 • Św. Józefat Kuncewicz.
 • Nowości polskie.
 • Nowości zagraniczne.
Biuletyn TEMATICA - strona 37 Biuletyn TEMATICA - strona 46 Biuletyn TEMATICA - strona 69
TEMATICA - logo Już wkrótce członkowie otrzymają 42. numer biuletynu Klubu TEMATICA, a w nim przeczytają m.in. dwa artykuły zagranicznych autorów dedykowane nie tylko polskiemu czytelnikowi. Zestawienie wybranych kilku­dzie­się­ciu fałszerstw radzieckich i rosyjskich znaczków pocztowych, oferowanych na zagranicznych portalach i aukcjach oraz związane z tym informacje, uchronią z pewnością wielu filatelistów od zbytecznych wydatków. O mało znanych polskich badaczach i ko­lek­cjo­nerach motyli, w tym zacnym mieszkańcu Leszna oraz laureacie Nagrody Nobla, czytelnik dowie się z drugiego zagranicznego opracowania. To tylko dwa z szeregu interesujących i po­głębiających wiedzę artykułów, nie tylko dla filatelistów-tematyków. Ciekawych publikacji sprzed lat może dostarczać także poszerzona znacznie z początkiem tego roku strona internetowa www.tematica.pl. Wspomniane wyżej artykuły znajdą się wkrótce także na tym portalu.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Numer pełen wiedzy i informacji, s. 1–2.
 • Marek Zbierski, Nowa strona się powiększa, s. 2.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (7), s. 3–11.
 • Walery Andreyuk, O fałszywych znaczkach radzieckich i rosyjskich, s. 12–22.
 • Włodzimierz Kachan, Jak sławni Polacy kolekcjonowali i badali motyle, s. 23–29.
 • Marek Zbierski, Wielcy, ale nieznani, s. 30–31.
 • Marek Zbierski, Całostki na prywatne zamówienie (2), s. 32–35.
 • Maciej Kandulski, Marek Zbierski, Sztuczna inteligencja (AI) o filatelistyce tematycznej, s. 35.
 • Krzysztof Trawiński, Postcrossing, s. 36–39.
 • Ludwik K. Malendowicz, Sensacyjne wydarzenie roku 2023 w USA — pojawienie się fragmentu drugiego arkusza sprzedażnego odwrotki CIA z 1979 r., s. 40–45.
 • Marek Zbierski, Unieważnione całostki, s. 46–47.
 • Witold Mikołajczyk, Telegramy czeskie z okresu Protektoratu Czech i Moraw, s. 48–51.
 • Marek Zbierski, Krytyczna uwaga była początkiem wieloletniej współpracy, s. 52–54.
 • Jacek Wierzbicki, Nihil novi sub sole?, s. 54–56.
TEMATICA otwarta…
 • Marek Zbierski, Poszerzamy gamę walorów, s. 57.
 • Witold Mikołajczyk, Kartograficzne dodatki, s. 58–62.
 • Krzysztof Trawiński, Próbki bez wartości, s. 63–65.
 • Marek Zbierski, Polskie przesyłki z próbkami bez wartości, s. 65–66.
Dla zainteresowanych tematyką polskich znaczków pocztowych w ciągu ostatnich kilku lat polecamy interesujący film na YouTubie https://www.youtube.com/watch?v=IbgvE-ymUQQ&t=106s, na kanale https://www.youtube.com/@ladneznaczki.
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 10 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce oraz prelekcja o kryptoznaczkach, przy­go­towane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - okładka Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 9 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 46 Mija 40. dzień nowego roku, a członkowie klubu Zainteresowań TEMATYK otrzymują drugie już wydanie biuletynu klubowego. Tym razem jest to elektroniczne wydanie specjalne nr 3.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Jakie były i będą wydania specjalne, s. 3.
 • Ryszard Prange, Koszykówka (2). Przepisy gry, s. 4–17.
 • Ryszard Prange, Orkiestra symfoniczna, s. 18–36.
 • Iva Mouritsen, Ostatnie doświadczenia w filatelistyce otwartej, s. 37–39.
 • Ryszard Prange, Zabawy cyframi i liczbami, s. 40–42.
 • Ryszard Prange, Znaki Zodiaku inaczej, s. 43–45.
 • Ryszard Prange, Na przekór Alzheimerowi, pamiętamy, s. 45–49.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Idąc przez życie – ręce. Eksponat Ryszarda Kopacza, s. 50–65.
Plakat pokazu Od godziny 10.00 10 lutego 2024 roku w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, podczas comiesięcznego spotkania wymiennego, odbędzie się pierwsze spotkanie kryptofilatelistów w Wielkopolsce.
Program spotkania:
 1. Prezentacja pierwszych kryptoznaczków wydanych przez Pocztę Polską.
 2. Definicja krypto­znacz­ka.
 3. Emisja kryptoznaczków Poczty Polskiej w 2023 roku (krypto­znacz­ki na świecie i w Europie, sklep filatelistyczny).
 4. Kryptoklaser (przykłady).
 5. Forum społeczno­ścio­we (DISCORD).
 6. Praktyczne ćwiczenie — założenia kryptoklasera, zaimportowania kryptoznaczka, dla chętnych praktyczna pomoc w założeniu własnego kryptoklasera oraz zaimportowania kryptoznaczka (uwaga: konieczny własny laptop/tablet).
 7. Plan emisji w pierwszym kwartale 2024 roku.
 8. Wymiana doświadczeń na temat filatelistyki oraz kryptofilatelistyki.
 9. Pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce.
Na miejscu będzie również czynne, stoisko Poczty Pol­skiej, na którym między innymi można będzie nabyć dostępne kryptoznaczki oraz oko­licz­no­ścio­wą kartkę i ostemplować ją specjalnie przygotowanym z tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n89-n8902
Datownik okolicznościowy Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu zapraszają na otwarcie wystawy filatelistycznej „105. rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”, które odbędzie się 5 lutego 2024 roku, o godz. 17.00, w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Wystawa będzie czynna do 29 lutego br.
20 stycznia 2024 roku zmarł w wieku 90 lat kol. Lechosław „Leszek” Mikołajko. Jego po­grzeb odbędzie się 30 stycznia (wtorek), o godzinie 11.10, na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
Był znany w środowisku wielkopolskich filatelistów z racji prowadzenia sklepów filatelistycznych (najpierw na Wildzie, potem w budynku „Jowity”), w których w tzw. trudnych czasach nabyć było można — dzięki jego kontaktom w całej Polsce i poza krajem — niedostępne gdzie indziej walory filatelistyczne.

Biuletyn TEMATYK 16 - okładka Biuletyn TEMATYK 16 - str. 27 Biuletyn TEMATYK 16 - str. 56 25 stycznia 2024 roku ukazał się 16 numer biuletynu TEMATYK, który zawiera — jak zwykle — artykuły dedykowane filatelistom tematycznym, a szczególnie wystawcom. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Nowy rok, nowe nadzieje, s. 1.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (1). 1925–1931, s. 2–7.
 • Ryszard Prange , Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (2). Poznaj Niemcy!, s. 8–16.
 • Ryszard Cieślak, Od jednego do pięciu ekranów, s. 17–23.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Lis i jego różnorodne relacje z nami, ludźmi — eksponat Wilfrieda Fuchsa, s. 23–37.
 • Wiesław Dobrowolski, Ostatnio kupiłem. Włoski list urzędowy z 1815 roku, s. 38.
 • Ludwik K. Malendowicz, Sklejane karty pocztowe Indii, s. 39–40.
 • Ludwik K. Malendowicz, Wodny znak jako element eksponatu tematycznego, s. 41–44.
 • Jacek Wierzbicki, MS Publisher — najlepsze narzędzie do tworzenia eksponatów fila­te­li­stycz­nych, s. 45–52.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (3) – wydania olimpijskie, s. 52–53.
 • Ryszard Prange, Poczta kulowa do oblężonego Paryża 1870/71, s. 54–56.
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rozpoczęli rok od spotkania opłatkowego, jakie odbyło 9 stycznia 2024 roku, w jednym z gostyńskich barów.
Czytaj więcej >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
10 lutego 2024 roku odbędzie się comiesięczne spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. Podczas niego o godz. 10.00 będzie miała prezentacja pierwszych kryptoznaczków wydanych przez Pocztę Polską. W programie m.in.: 1. Definicja krypto­znacz­ka, 2. Emisja kryptoznaczków Poczty Polskiej w 2023 roku (kryptoznaczki na świecie i w Europie, sklep filatelistyczny), 3. Kryptoklaser (przykłady), 4. Forum społeczno­ścio­we (DISCORD), 5. Ćwiczenie — założenia kryptoklasera, 6. Plan emisji w pierwszym kwartale 2024 roku. Autorami prezentacji będą członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie: Bartosz Bizukojć, Krzysztof Miedziński, Grzegorz Tuliszka i Lech Woźny.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Pol­skiej, na którym można będzie nabyć oko­licz­no­ścio­wą kartkę beznominałową oraz ostemplować ją specjalnie przygotowanym z&nbps;tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 13 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz eksponatu Ryszarda Prange „Raport o koszykówce”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.

Czytaj więcej >>
W czwartki 18 stycznia i 8 lutego 2024 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego przy ul. Dmowskiego 37 w Klubie „Krąg”.
Datownik okolicznościowy Plakat pokazu 13 stycznia 2024 roku odbędzie się comiesięczne spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W jego trakcie będzie miał miejsce pokaz zna­nego eksponatu fila­te­lis­ty­cznego „Raport o ko­szy­ków­ce”, przygotowany przez Ryszarda Prange.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Pol­skiej, na którym można będzie nabyć oko­licz­no­ścio­wą kartkę beznominałową oraz ostemplować ją specjalnie przygotowanym z&nbps;tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
Życzenia świąteczne


Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024